Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

List otwarty do Sekretarza Generalnego ONZ

Logo PSOŻC

Kraków, 12 lutego 2016 r.

Szanowny Pan
Ban Ki-moon
Sekretarz Generalny
Organizacji Narodów Zjednoczonych
405 East 42nd Street
Nowy Jork, NY, 10017, USA

List otwarty

Szanowny Panie Sekretarzu Generalny!

W związku z zapowiedziami wprowadzenia na Światowym Szczycie Humanitarnym ONZ w Stambule powszechnego podatku na rzecz ONZ, zwracam się apelem o zagwarantowanie, że środki z planowanego podatku nie będą przeznaczane na promocję i finansowanie aborcji i antykoncepcji.

Apeluje o respektowanie zasad przyjętych w aktach prawnych Organizacji Narodów Zjednoczonych: w artykule 3. „Powszechnej deklaracji praw człowieka” z 1948 r. – „Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby” oraz w „Deklaracji praw dziecka” z 1959 r. i „Konwencji o prawach dziecka” z 1989 r. – „Dziecko z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu”.

Nauka od wielu lat jednoznacznie potwierdza, że życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia (zapłodnienia). Aborcja jest więc okrutnym – bez żadnego znieczulenia – zabójstwem skrajnie bezbronnego i absolutnie niewinnego, nienarodzonego człowieka. W przypadkach niektórych krajów, nawet dziecka zdolnego już do samodzielnego życia poza organizmem matki.

Prawo do życia to podstawowe prawo człowieka, także człowieka jeszcze nienarodzonego.

Aborcja powoduje także poważne szkody fizyczne i psychiczne u kobiety – matki nienarodzonego dziecka – i jej wieloletnie często cierpienia.

Przytoczę w tym miejscu słowa wielkiego Polaka, św. Jana Pawła II: „Jeśli się naruszy prawo człowieka do życia w tym momencie, w którym poczyna się on jako człowiek pod sercem matki, godzi się pośrednio w cały ład moralny, który służy zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr człowieka” (Nowy Targ, 8 czerwca 1979 r.).

Wyrażam nadzieję, że dzięki zaangażowaniu ludzi dobrej woli różnych wyznań i narodowości nie zostanie wprowadzony podatek, który służyłby finansowaniu zbrodni aborcji.

 

Z poważaniem

 

dr. inż. Antoni Zięba
prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Do wiadomości: p. Mariola Ratschka, p.o. Dyrektora Ośrodek Informacji ONZ, ul. Piękna 19, 00-549 Warszawa.

Nasze inicjatywy