Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

List otwarty do Ministerstwa Zdrowia w sprawie prof. dr. hab. n. med. Mariana Gabrysia

Logo PSOŻC

Kraków, 27 czerwca 2017 r.

Ministerstwo Zdrowia
Warszawa

List otwarty

Nadal trwa nagonka na lekarzy, którzy podpisali „Deklaracją wiary”, zobowiązującą do szacunku dla życia człowieka od poczęcia po naturalny kres. Takie zobowiązanie zawiera także tradycyjna przysięga Hipokratesa, twórcy podstaw etyki lekarskiej, żyjącego na przełomie V i IV wieku p.n.e.

Ofiarą nagonki stał się znakomity lekarz, prof. dr hab. n. med. Marian Gabryś, uznany specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz ginekologii onkologicznej. Jest przeciwnikiem aborcji i jedną z 3 tys. osób z kręgu służby zdrowia, które w 2014 r. podpisały „Deklarację wiary lekarzy katolickich i studentów medycyny w przedmiocie płciowości i płodności ludzkiej”. Jest wierny przysiędze Hipokratesa i ta postawa spowodowała nagonkę ze strony środowisk forsujących prawo do zabijania nienarodzonych dzieci. Profesor Gabryś sprzeciwia się także stosowaniu antykoncepcji hormonalnej, jako szkodliwej dla zdrowia kobiet, i krytykuje procedurę „in vitro” – jest zwolennikiem etycznej i efektywnej naprotechnologii.

Oszczercza kampania przyniosła efekty – kandydaturę prof. dr. hab. n. med. Mariana Gabrysia na dolnośląskiego wojewódzkiego konsultanta ds. ginekologii i położnictwa, którą wysunął Wojewoda Dolnośląski i która została pozytywnie zaopiniowana przez Dolnośląską Izbę Lekarską, zablokował prof. dr hab. n. med. Stanisław Radowicki, konsultant krajowy ds. ginekologii i położnictwa, znany od wielu lat ze wspierania środowisk proaborcyjnych.

Nagonka na prof. Mariana Gabrysia budzi sprzeciw. Domagamy się ponownego, pozytywnego rozpatrzenia kandydatury prof. Mariana Gabrysia na stanowisko dolnośląskiego wojewódzkiego konsultanta ds. ginekologii i położnictwa. Profesor Gabryś uznawany jest za wybitnego specjalistę w dziedzinie ginekologii i położnictwa. Odrzucenie jego kandydatury nie ma żadnych przesłanek merytorycznych.

Działanie podważające prawo do wolności sumienia tego wybitnego lekarza są niezgodne z Konstytucją RP oraz z prawami człowieka, zapisanymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ.

Lekarz, jak każdy polski obywatel, ma konstytucyjnie zagwarantowaną wolność sumienia:

„Art. 53 ust. 1. Konstytucji RP: Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii”.

Lekarz, jak każdy człowiek, ma prawo korzystać z praw człowieka zapisanych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ:

„Art. 18. Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawnianie kultu i przestrzeganie obyczajów”.

Wyrażam nadzieję na pozytywne rozstrzygnięcie tej sprawy.

Z poważaniem,

dr inż. Antoni Zięba
prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Do wiadomości:

Prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej
Wojewoda Dolnośląski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Prezydent Wrocławia
mediast

Nasze inicjatywy