Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Nowenna do Ducha Świętego i Matki Bożej Królowej Polski o dary Ducha Świętego dla Senatorów RP

Senat RP. fot.: Katarzyna Czerwińska

Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego:
„Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam,
tylko wierzcie, że otrzymacie”.
(Mk 11, 24)

Św. Jan Apostoł:
„Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu,
że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą”.
(1 J 5, 14)

Św. Paweł, Apostoł Narodów:
„Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władze,
abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością.
Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy”.
(1 Tm 2, 1-4)

Nowenna do Ducha Świętego i Matki Bożej Królowej Polski
o dary Ducha Świętego dla Senatorów RP

W dniach 8-10 lipca 2015 r. w Senacie RP ma być dyskutowany i poddany pod głosowanie rządowy projekt ustawy „o leczeniu niepłodności”, która de facto w bardzo szerokim zakresie legalizuje procedurę „in vitro”. Pomija etyczną, skuteczną i dużo tańszą metodę pomocy bezdzietnym małżonkom, jaką jest naprotechnologia.

Ufając w potęgę modlitwy i wspierającego ją postu zapraszamy do dziewięciodniowej Nowenny do Ducha Świętego i Matki Bożej Królowej Polski o dary Ducha Świętego dla Senatorów Rzeczpospolitej Polskiej.

Będziemy prosić o dary mądrości i roztropności, dary męstwa i pobożności, aby Senatorowie RP odrzucili projekt ustawy godzącej w życie i godność człowieka.

Uczestnicy Nowenny zobowiązują się do odmawiania w dniach 2-10 lipca następujących modlitw:

 • uważne odczytanie przed Bogiem imion i nazwisk Senatorów RP,
 • Litanii do Ducha Świętego,
 • części Różańca Świętego (pięć Tajemnic),
 • Modlitwy ks. Piotra Skargi za Ojczyznę oraz zachowania jednej z wybranych form postu.

Gorąco zachęcamy także tych Uczestników Nowenny, którym stan zdrowia oraz obowiązki rodzinne i zawodowe na to pozwalają, do codziennego, pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej.

Inicjatorami tej modlitwy i postu są katolicy świeccy:

 • Halina i Czesław Chytrowie – animatorzy Duchowej Adopcji w Krakowie,
 • Janusz Kawecki – przewodniczący Zespołu Wspierania Radia Maryja w służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu,
 • Grażyna Kich – redaktor miesięcznika „Cuda i Łaski Boże”,
 • Adam Kisiel – redaktor naczelny Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło”,
 • Lidia Klempis – Fundacja Życie i Rodzina,
 • Ewa Kowalewska – Forum Kobiet Polskich,
 • Wanda Półtawska – członek Papieskiej Akademii „Pro Vita”,
 • Paweł Wosicki – prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia,
 • Antoni Zięba – współorganizator Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci.

Nowennę tą organizujemy za wiedzą Kardynała Stanisława Dziwisza, Metropolity Krakowskiego.

Rozpoczęcie Nowenny 2 lipca (czwartek) zakończenie 10 lipca (piątek).

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń e-mailami pod adres: biuro@pro-life.pl lub zk.spotkania@gmail.com do dnia 1 lipca, do godziny 14.00. W mailu należy podać: imię i nazwisko oraz adres pocztowy. Zgłoszenia uczestnictwa można też dokonać telefonicznie w dniach 30 czerwca i 1 lipca w godzinach 10.00-14.00 i 16.00-20.00, dzwoniąc pod jeden z numerów telefonów: 503 77 12 29, 517 46 88 55 lub 12 633 09 73. Zgłaszający telefonicznie uczestnictwo w Nowennie winien podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres pocztowy. Organizatorzy niezwłocznie prześlą pocztą listę imienną Członków Senatu RP oraz teksty modlitw.

Życząc obfitości Łask Bożych i szczególnej opieki Matki Bożej
dołączmy nasze serdeczne Szczęść Boże!

Inicjatorzy Nowenny

 

Do pobrania:

 

Litania do Ducha Świętego

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, źródło radości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, strażniku sumień naszych, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami.
Duchu, Święty, dawco rady i męstwa, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych, zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty.

Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty.
Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty.
Od braku serca wobec bliźnich naszych, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zatwardziałości w grzechach, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zaniedbania pokuty, wybaw nas, Duchu Święty.
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty.
Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty.
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty

Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W.: I odnów we mnie moc ducha.

Módlmy się:

Duchu Święty,
który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary,
przybądź i napełnij serca Twoich sług łaskę Swoją,
zapal w nas ogień Twojej miłości
i chroń od wszelkiego złego. Amen.


Tajemnice Różańca Świętego

 Część pierwsza — tajemnice radosne

 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
 3. Narodzenie Pana Jezusa
 4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
 5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

 Część druga — tajemnice światła

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 2. Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
 3. Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
 4. Przemienienie Pańskie na górze Tabor
 5. Ustanowienie Eucharystii

 Część trzecia — tajemnice bolesne

 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
 2. Biczowanie Pana Jezusa
 3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
 4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię
 5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa

Część czwarta — tajemnice chwalebne

 1. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
 2. Wniebowstąpienie Chrystusa
 3. Zesłanie Ducha Świętego
 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

 

Modlitwa za Ojczyznę Sługi Bożego ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej
racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej,
by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość
ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej
ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie
zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Sługo Boży ks. Piotrze Skargo, módl się za nami!

 

Nasze inicjatywy