Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na list otwarty do Ministra Zdrowa prof. dr hab. med. Mariana Zembali

Logo PSOŻC

Odpowiedź Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia Małgorzaty Szelachowskiej na list otwarty do Ministra Zdrowia z 7 lipca 2015 r. z prośbą o podjęcie, w trybie pilnym, pięciu działań, które w istotny sposób przyczyniłyby się do poprawy ochrony życia i zdrowia Polaków, które mogłyby wzmocnić autorytet aktualnego Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, a których realizacja nie wymaga praktycznie żadnych środków finansowych.

Plik w formacie PDF (skan) 

Nasze inicjatywy