Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Oświadczenie w związku z referendum w Irlandii

Logo PSOŻC

Kraków, 28 maja 2018 r.

Oświadczenie

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z wielkim smutkiem przyjęło informację na temat wyników referendum, które odbyło się 25 maja 2018 roku w Irlandii. Większość uczestników referendum zagłosowała za wykreśleniem ósmej poprawki do irlandzkiej konstytucji.

Poprawka, przyjęta w wyniku referendum z 7 września 1983 roku stanowiła, że „Państwo uznaje prawo do życia nienarodzonych, w pełni szanując analogiczne prawo matki do życia, i gwarantuje respektowanie go w ustawodawstwie oraz, w miarę możliwości, obronę i dochodzenie tego prawa zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem”.

Tragiczny wynik referendum z 25 maja 2018 roku był skutkiem wieloletniej, zmasowanej kampanii propagandowej ze strony lewicowych i skrajnie feministycznych środowisk proaborcyjnych, które – jak podaje Life Institute – otrzymały 18 mln dolarów wsparcia od międzynarodowych fundacji, jak Fundacja Open Society George’a Sorosa, Fundacja Billa i Melindy Gatesów czy Fundacja Forda.

Diametralna zmiana postaw, jaka dokonała się w irlandzkim społeczeństwie w ciągu 35 ostatnich lat, jest dla nas nauką, przestrogą i wielkim wyzwaniem, tym bardziej, że działacze na rzecz legalizacji aborcji nie ukrywają, że następnym celem ich ofensywy będzie Polska.

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka zawsze stało i stoi na stanowisku, że:

  1. Fundament prawa naturalnego, jakim jest prawo do życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, nie może być przedmiotem referendum.
  2. Zasadniczy wpływ na kształtowanie szacunku do życia na każdym etapie jego rozwoju ma systematyczna edukacja, bazująca na medycznym, naukowym fakcie, że życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia.
  3. Obrona życia ma charakter ponadwyznaniowy i powinna jednoczyć wszystkich ludzi dobrej woli.

Irlandzkie referendum daje tamtejszemu parlamentowi możliwość wprowadzenia przepisów prawnych, dopuszczających aborcję z powodów eugenicznych, społecznych, a także „na żądanie”.

Ufamy, że irlandzki parlament nie skorzysta z tej możliwości i zachowa prawo do życia dla nienarodzonych dzieci.

Mimo że wiadomości z Irlandii napawają nas smutkiem, nie możemy poddać się zniechęceniu, pamiętając, że życie zwycięży śmierć.

 

Wojciech Zięba
prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Nasze inicjatywy