Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Podsumowanie obywatelskiego sprzeciwu wobec prób refundacji in vitro w Małopolsce

Z ogromną radością kończymy akcję obywatelskiego sprzeciwu wobec prób wprowadzenia refundacji zabiegów „in vitro” w Małopolsce. Została ona zakończenia, gdyż 9 grudnia 2012 r. minister Jarosław Gowin (jako członek zarządu Platformy Obywatelskiej w Małopolsce) oficjalnie przekazał stanowisko mówiące o tym, że działacze Platformy Obywatelskiej nie podejmą prób przeforsowania planów refundacji procedury „in vitro” ze środków samorządu Małopolski i miasta Krakowa.

Uważamy, że sukces ten możemy zawdzięczać powszechnej mobilizacji krakowskich działaczy pro-life, którzy bardzo zdecydowanie zareagowali na doniesienia medialne o planach wprowadzenia przez radnych PO, zarówno w Sejmiku Województwa Małopolskiego, jak i w Radzie Miasta Krakowa, refundacji procedury „in vitro”. Wśród protestujących było grono pracowników naukowo-dydaktycznych krakowskich uczelni, którzy sformułowali poniższy Apel.

Apel pracowników naukowo-dydaktycznych krakowskich uczelni

Do Władz Samorządowych Małopolski: tak – naprotechnologii, nie – procedurze „in vitro”

W związku z doniesieniami mediów o dyskusji zarówno w Radzie Miasta Krakowa jak i Małopolskim Sejmiku Wojewódzkim o ewentualnym dofinansowywaniu z budżetów Krakowa i województwa małopolskiego procedury „in vitro”, pragniemy przedstawić nasze stanowisko w tej tak ważnej społecznej sprawie.

Nauka jednoznacznie wykazała, że życie człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia. Dlatego niedopuszczalne są metody, w wyniku których ginie większość poczętych istot ludzkich. Nie do przyjęcia jest więc propagowanie metody „in vitro”, która nie tylko nie leczy niepłodności, ale może prowadzić do narodzin dzieci znacznie częściej obarczonych wadami genetycznymi. Nie oszczędza również zdrowia matek, zwiększając u nich ryzyko rozwoju nowotworów.

Wobec dramatycznej sytuacji w polskiej służbie zdrowia apelujemy, aby nie przeznaczać społecznych funduszy na nieetyczną, mało skuteczną a w dodatku obarczoną licznymi powikłaniami metodę.

Apelujemy, aby wspierać jedynie te metody, które w etyczny sposób leczą niepłodność. Dlatego apelujemy o powszechną promocję naprotechnologii, która nie narusza podstaw bioetyki, jest metodą skuteczniejszą, znacznie mniej kosztowną, a przede wszystkim bezpieczniejszą dla zdrowia matki i dziecka.

Jako naukowcy, powołani do merytorycznej oceny rzeczywistości, zdecydowanie popieramy metody przyczyniające się realnie do tak bardzo oczekiwanego przyrostu naszej populacji, nie naruszających zasad etyki i tradycji rodzinnych. Stąd nasze „nie” wobec „in vitro” oraz „tak” dla naprotechnologii.

Apel podpisali:

 1.     dr inż. Stanisław Abrahamowicz
 2.     dr inż. Krzysztof Adamczyk
 3.     prof. zw. dr hab. Franciszek Adamski
 4.     dr inż. Andrzej Augustynek
 5.     dr Marek Babik
 6.     dr Teresa Bałuk-Ulewiczowa
 7.     dr hab. inż. Anna Barańska
 8.     prof. dr hab. inż. Józef Beluch
 9.     dr inż. Jerzy Białas
 10.     dr Lucjan Bielas
 11.     dr inż. Jan Bielski
 12.     dr hab. Paweł Bilski
 13.     dr hab. Tadeusz Borkowski
 14.     dr Monika Borowiec
 15.     dr Mirosław Boruta
 16.     dr Barbara Borzęcka-Prokop
 17.     dr hab. inż., prof. PK Barbara Budziło
 18.     prof. dr hab. med. Zbigniew Chłap
 19.     dr teol. Piotr Chrabąszcz
 20.     dr Krystyna Cygorijni
 21.     dr inż. Janina Daca
 22.     prof. dr hab. inż. Stanisława Dalczyńska-Jonas
 23.     dr inż. Jacek Dańda
 24.     prof. dr hab. inż. Józef Dańko
 25.     prof. zw. dr hab. Roman Darowski SJ
 26.     dr Katarzyna Drąg
 27.     dr Piotr Drąg
 28.     prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda
 29.     dr hab. inż. Joanna Dulińska
 30.     dr hab. Katarzyna Dybeł
 31.     dr inż. Jadwiga Flaga
 32.     prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga
 33.     dr hab. Wit Foryś
 34.     dr Jan Franczyk
 35.     dr inż. Alberto Gallina
 36.     dr teol. Piotr Gąsior
 37.     dr inż. Stanisław Gil
 38.     dr hab. inż., prof. UEK Marta Gollinger-Tarajko
 39.     dr hab. inż. Marek Gorgoń
 40.     dr inż. Iwona Grabowska-Bołd
 41.     dr inż. Tomasz Grabowski
 42.     dr Małgorzata Grelewicz – La Mela
 43.     prof. dr hab. Halina Grzmil-Tylutki
 44.     dr Ewa Gurba
 45.     dr Krzysztof Gurba
 46.     dr inż. Rafał Gwóźdź
 47.     dr hab. Grzegorz Hołub
 48.     dr hab. inż. Barbara Jabłońska-Firek
 49.     dr inż. Mirosław Jabłoński
 50.     prof. n. dr hab. Jarosław Jagieła
 51.     dr Piotr Janik
 52.     dr Robert Janusz
 53.     prof. Piotr Jargusz
 54.     prof. zw. dr hab. inż. Magdalena Jaworska
 55.     dr hab. inż. arch. Anna Agata kantarek
 56.     dr hab. Andrzej Kapanowski
 57.     ks. dr Bolesław Karcz
 58.     dr hab. Janusz Karkowski
 59.     dr hab. Zofia Kaszowska
 60.     prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki
 61.     dr Paweł Kaźmierczak
 62.     dr inż. Dariusz Kędzior
 63.     dr inż. Adam Kisiel
 64.     dr Anna Kołodziejczyk
 65.     dr Jerzy Kordylewski
 66.     ks. dr hab. Tomasz Kraj
 67.     dr hab., prof. UP Henryka Kramarz
 68.     prof. dr hab. inż. Andrzej Kreft
 69.     dr Anna Królikowska
 70.     dr Katarzyna Krzykowska-Petitjean
 71.     dr inż. Andrzej Lowas
 72.     dr Dorota Łażewska
 73.     dr inż. Michał Mańka
 74.     dr inż. arch. Magdalena Marx-Kozakiewicz
 75.     dr Maria Miduch
 76.     dr Stanisław Mieszczak
 77.     prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski
 78.     prof. Janina Milewska-Duda
 79.     dr Inga Mizdrak
 80.     dr hab. Andrzej Muszala
 81.     dr Dorota Narewska
 82.     dr Barbara Niemiec
 83.     dr Krzysztof Niewiadomski
 84.     dr hab. Adam Nodzeński
 85.     dr hab., prof. UP Henryk Noga
 86.     dr inż. Andrzej Nowakowski
 87.     dr Barbara Nowarska
 88.     dr hab. Czesław Nowarski
 89.     dr Beata Nuzzo
 90.     dr Paula Olearnik
 91.     dr Jarosław Olesiak
 92.     dr Jolanta Opiela
 93.     dr hab. med. Józefa Panek
 94.     dr Tomasz Panz
 95.     ks. dr Jarosław Paszyński
 96.     dr Wojciech Pawnik
 97.     dr Danuta Piekarz
 98.     dr inż. Izabela Pietryka
 99.     prof. dr hab. Zdzisław Piskornik
 100.     dr Jarosław Piwowarczyk
 101.     dr inż. Daniel Pociecha
 102.     dr n. przyrod. Marek Polański
 103.     dr hab. Andrzej Porębski
 104.     o. dr Grzegorz Prus
 105.     dr inż. Jaromir Przybyło
 106.     dr Małgorzata Rachwalska
 107.     dr Mariusz Radoń
 108.     dr Tadeusz Rostworowski
 109.     dr Jacek Rożnowski
 110.     dr hab. Krzysztof Rudol
 111.     dr inż. Roman Rumian
 112.     dr Łukasz Ryszka
 113.     dr Krystyna Sadecka
 114.     dr Dominika Salwa
 115.     dr Joanna Sawa
 116.     prof. dr hab. inż. Jan Sińczak
 117.     dr Danuta Skulicz
 118.     dr Krzysztof Skutela
 119.     ks. dr hab. Henryk Sławiński
 120.     dr Dominika Sozańska
 121.     prof. dr hab. Stanisław Stabryła
 122.     dr inż. Tomasz Stachura
 123.     dr hab. Ryszard Stocki
 124.     dr inż. Michał Strach
 125.     dr Adam Szmagliński
 126.     dr inż. Artur Szwalec
 127.     dr Jacek Szybowski
 128.     prof. dr hab. Tadeusz Ślipko
 129.     dr Katarzyna Śmiałkowska
 130.     ks. dr Antoni Świerczek
 131.     dr n. med. Jolanta Świerszcz
 132.     prof. dr hab. Ryszard Terlecki
 133.     prof. zw. Stanisław Tomasz
 134.     dr Marek Mariusz Tytko
 135.     dr hab. Paweł Ulman
 136.     dr inż. Andrzej Uznański
 137.     dr inż. Wojciech Wach
 138.     dr hab. Anna Walczuk
 139.     prof. Józef Wanat
 140.     dr inż. Jerzy Wieczorek
 141.     dr Jan Wilk
 142.     dr n. med. Janusz Włodarczyk
 143.     dr hab. Wiesław Marek Woch
 144.     dr hab. Zygmunt Wronicz
 145.     dr hab., prof. UJ Szczepan Zapotoczny
 146.     dr Małgorzata Zdon-Korzeniowska
 147.     dr hab. Zbigniew Zegan
 148.     prof. zw. Stanisław Ziemiański
 149.     dr Katarzyna Zięba
 150.     dr inż. Antoni Zięba
 151.     prof. Janina Zięba-Palus
 152.     dr Elżbieta Zwijacz
 153.     dr hab. Krystyna Żabińska

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Apel ten poparło również blisko 3000 osób nie będących pracownikami wyższych uczelni, lecz solidaryzujących się z jego przesłaniem.

20 grudnia 2012 r. pełna lista podpisów zostanie oficjalnie przekazana przedstawicielom władz Małopolski i Miasta Krakowa.

Nasze inicjatywy