Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Podziękowania dla Wolontariuszy Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Klika”

W ramach projektu „Wybieram aktywność” Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Klika” podjęło współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Obrońców Życia Człowieka. Dla osób niepełnosprawnych praca jest najlepszym sposobem aktywnej rehabilitacji. Cieszymy się, że mogliśmy się do tego przyczynić.

Dzięki zatrudnieniu, niepełnosprawni zaczynają aktywniej funkcjonować, odblokowują się, otwierają się na ludzi, stają się bardziej pewni siebie. Niepełnosprawni w ramach projektu „Wybieram aktywność” odnoszą sukcesy zawodowe. Stowarzyszenie „Klika” skierowało projekt do osób niepracujących z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Wspierają około 60 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Kraków.

Jak przyznaje Pan Jan Swaryczewski, Koordynator, w ramach projektu organizowane są różne działania, które mają na celu aktywację zawodową osób niepełnosprawnych, w tym: poradnictwo zawodowe, psychologiczne, socjalno-bytowe, wsparcie motywacyjne, udział w warsztatach ceramicznych i komputerowych, kursach zawodowych, wolontariacie i stażu. Jest też możliwość wsparcia ze strony trenera pracy.

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka składa serdeczne podziękowania Wolontariuszom z Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Klika” za bezinteresowną pomoc, trud wniesiony z dużym zaangażowaniem w dzieło obrony życia od poczęcia po naturalny kres. Życie to największy dar.

„Życie ludzkie jest bezcenne, ponieważ jest darem Boga, którego miłość nie ma granic. A kiedy Bóg daje życie, daje je na zawsze” Jan Paweł II.

 

JB
Fot.: JB

 

Nasze inicjatywy