Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Pół miliona za życiem

Petycja „Prawo do życia od poczęcia i godność człowieka” przekazana na ręce przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka.

Przedstawiciele ruchów pro-life z 16 państw Unii Europejskiej oraz Chorwacji przekazali 15 grudnia w Strasburgu na ręce przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka petycję „Prawo do życia od poczęcia i godność człowieka”, podpisaną przez pół miliona mieszkańców Europy opowiadających się za ochroną prawną życia ludzkiego od chwili poczęcia. Jerzy Buzek stwierdził, że petycja ta podpisana przez przedstawicieli 27 państw ma ogromne znaczenie dla Europy i jest pierwszą tak dużą inicjatywą obywatelską mieszkańców Unii Europejskiej od czasu Traktatu Lizbońskiego.

Autorzy petycji domagają się w niej, aby było respektowane prawo do życia każdej istoty ludzkiej, jak to zapisane jest m.in. w europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (art.2) i aby to prawo objęło każdą ludzką istotę od momentu poczęcia. Sygnatariusze dokumentu sprzeciwiają się badaniom, które prowadzą do niszczenia embrionów ludzkich.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele następujących państw: Austrii, Belgii, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Chorwacji. Z Polski do Strasburga przyjechali przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia oraz Tygodnika „Niedziela” zaangażowanego w akcję zbierania podpisów pod petycją.

Petycja.1

„Zdumiewające osiągniecie”

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego podziękował osobiście każdemu z uczestników spotkania, mówiąc, że jest to „zdumiewające osiągniecie”. „Po raz pierwszy – kontynuował Jerzy Buzek – takie wiele osób z tak licznych krajów podpisało się pod petycją adresowaną do Parlamentu Europejskiego. To pokazuje, że Parlament nie jest jawi się społeczności jako odległa instytucja. Dziękuję więc za wykazanie się aktywnością obywatelską Europejczyków. Obiecuję, że petycja ta zostanie potraktowana z należytą uwagą i wkrótce stanie się przedmiotem dyskusji w Parlamencie Europejskim”.

Idee solidarności

Prezentując petycję przewodniczący Carlo Casini, przewodniczący Komisji ds. Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego powołał się na wartości stanowiące o duchu Europy, którymi są równość i godność, a także wolność, demokracja i solidarność. Do idei „Solidarności” nawiązał także przewodniczący włoskiego ruchu pro-life Antonio Gaspari, mówiąc o znaczeniu polskiego ruchu „Solidarność” dla upadku murów dzielących Europę. „Teraz, po upadku murów, europejski dialog na temat wartości ludzkiego życia jest znacznie łatwiejszy”. Wspomniał też o tym, że choć osobiście petycję podpisało „zaledwie” pół miliona Europejczyków, to należy pamiętać, że podpisali się pod nią przedstawiciele organizacji pro-life gromadzących na całym kontynencie kilka milionów osób, których głos w ten sposób został dobitnie zaznaczony.

Petycja.2

Nowy etap działań pro-life

Podsumowując, trzeba podkreślić, że było to jedno z najważniejszych spotkań z politykami tej rangi, jakie odbyli przedstawiciele ruchów pro-life w ostatnich latach. Fakt przyjęcia obrońców życia przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego może świadczyć o nowym etapie w walce o prawo do życia dla każdego człowieka od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. W Parlamencie Europejskim pracują deputowani (m.in. z Polski, Słowacji, Niemiec), którzy są mocno zaangażowani w idee obrony życia. Taka petycja stanowi dla nich kolejne potwierdzenie woli Europejczyków w tym zakresie. Należy liczyć na to, że głos półmilionowej rzeszy zostanie należycie dostrzeżony przez europejskie instytucje i będzie miał wymierne i konkretne konsekwencje.

(AZ)

Nasze inicjatywy