Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia wyraziła poparcie dla manifestacji „Stop deprawacji w edukacji”

Logo PFROŻ

 

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia* wyraża poparcie dla manifestacji „Stop deprawacji w edukacji”, która odbędzie się w Warszawie, w dniu 30 sierpnia 2015 r. w godz.13.00-17.00 na Placu Zamkowym.

Zwracamy się do rodziców, nauczycieli i wychowawców, młodzieży, o uczestnictwo w tej manifestacji.

Powodem tego protestu jest deprecjonowanie przedmiotu przygotowanie do życia w rodzinie, aby w jego miejsce wprowadzić permisywną edukację seksualną, pozbawioną kontekstu wychowania do odpowiedzialnego rodzicielstwa, ojcostwa i macierzyństwa, a nastawionego na traktowanie seksualności człowieka tylko jako źródła zaspokajania swoich zachcianek. Dzieje się tak mimo generalnie pozytywnych opinii rodziców i uczniów o tym przedmiocie, a także badań naukowych, wykazujących, że korzystnie wpływa on na postawy młodzieży.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zamierza wprowadzić zmianę podstawy programowej przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie, wymienić podręczniki i wprowadzić do szkół tzw. edukatorów seksualnych związanych z organizacjami LBGTQ. Oznacza to wprowadzenie do polskich szkół dla naszych dzieci indoktrynacji genderowej.

Atak na wychowanie do życia w rodzinie to także atak na znaczenie rodziny w życiu społecznym, tradycję i prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z uznawanym przez siebie systemem wartości.

Stanowczo się z tym nie zgadzamy i wzywamy wszystkich do obrony ładu społecznego, w którym rodzina, prawa rodziców do wychowania dzieci oraz prawa dzieci do wychowania w przestrzeni wolnej od deprawacji, będą przestrzegane.

Program wydarzenia: www.stopdeprawacji.pl/program

W imieniu PFROŻ

dr Paweł Wosicki – Prezes
Antoni Szymański – Wiceprezes
dr inż. Antoni Zięba – Wiceprezes

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia zrzesza 87 organizacji prorodzinnych. W 2012 roku Federacja za swoją działalność została nagrodzona Europejską Nagrodą Obywatelską.

Nasze inicjatywy