Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Potrzebujemy prawdy o życiu człowieka

PSOŻC

Dr inż. Antoni Zięba apeluje o obiektywne przekazywanie prawdy na temat życia człowieka, które winno być chronione nie tylko przez prawo, ale także opinię publiczną kształtowaną przez media.

Apel do ludzi mediów III RP

Słowa tego apelu kieruję do ludzi mediów III Rzeczpospolitej – niezależnie od ich światopoglądu, poglądów politycznych, aktualnych czy byłych miejsc pracy.

Ostatnio obserwujemy wzmożony atak polityczny i medialny na lekarzy opowiadających się za bezwarunkowym szacunkiem dla życia każdego człowieka od poczęcia po naturalny kres.

Życie człowieka jest bezcenną wartością i winno być chronione nie tylko przez prawo, ale także przez opinię publiczną, opinię którą w dużej mierze kształtują media.

Środki społecznego przekazu mają służyć dobru i prawdzie, mają pomagać obywatelom w kształtowaniu poglądów opartych o rzetelne, prawdziwe informacje.

Apeluję o prawdę w medialnych przekazach na temat:

– początku życia człowieka,
– rozwoju dziecka przed narodzeniem,
– definicji aborcji,
– skutków aborcji dla zdrowia psychicznego i fizycznego kobiety,
– prawdy o „in vitro” i naprotechnologii,
– praw obywatelskich pracowników Służby Zdrowia, a w szczególności wolności sumienia.

Proszę o obiektywne, zgodne z prawdą przedstawianie działań prof. dr. hab. med. Bogdana Chazana, dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie i sprawiedliwą jego ocenę.

W nadziei na współpracę w budowaniu cywilizacji życia, łączę wyrazy należnego szacunku

dr inż. Antoni Zięba
prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Pobierz: Materiały.pro-life

Nasze inicjatywy