Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Prosimy o nadsyłanie wspomnień o dr. inż. Antonim Ziębie

Szanowni Państwo,

mija miesiąc od śmierci dr. inż. Antoniego Zięby. Wielu z nas znało go jako Antka czy Inżyniera, inni pamiętają pana Antoniego czy pana Inżyniera.

Chcielibyśmy prosić wszystkich, którzy się z nim przyjaźnili, pracowali lub po prostu z nim się zetknęli o wspomnienia. Zachowajmy pamięć o nim jako o obrońcy życia, społeczniku, dobroczyńcy wielu ludzi, człowieku modlitwy i wiary, barwnej postaci z krwi i kości.

Czekamy na Państwa wspomnienia. Można je nadsyłać na adres e-mail: biuro@pro-life.pl lub pocztą: Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, ul. Krowoderska 24/6, 31-142 Kraków.

Nasze inicjatywy