Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Przesłanie XXXIV Pielgrzymki Obrońców Życia na Jasną Górę

Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, Jasna Góra, fot. Wikimedia Commons

My, uczestnicy XXXIV Pielgrzymki Obrońców Życia na Jasną Górę, w nawiązaniu do zbliżającego się Dnia Świętości Życia, obchodzonego w uroczystość Wcielenia i Zwiastowania Pańskiego 25 marca, wyrażamy Bogu Stwórcy głęboką wdzięczność za dar życia, jakim nas obdarzył i prosimy o uwrażliwienie serc wszystkich ludzi, aby potrafili dostrzec w drugim człowieku, od samego początku jego istnienia, dziecko Boże i swego brata.

Będąc świadomym różnorakich zagrożeń, jakie niesie współczesna cywilizacja, szczególnie wobec prób organizowania życia społecznego zgodnie z wytycznymi destrukcyjnej ideologii gender, wyrażamy głęboką wdzięczność Polskim biskupom za ich odważny list pasterski, uświadamiający Polakom istotę tej ideologii.

Jednocześnie apelujemy do Parlamentarzystów o nie ratyfikowanie skrajnie niebezpiecznej Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, która w istocie jest próbą przeorganizowania społeczeństwa wg założeń ideologii gender.

Nasze zaniepokojenie i głęboki smutek budzi fakt, że mimo podejmowanych prób, jak dotąd nie udało się otoczyć prawną ochroną życia dzieci chorych, które wciąż pozbawiane są życia w polskich szpitalach. Także promocja i rozwój metod sztucznej prokreacji „in vitro”, gdzie ginie tysiące istot ludzkich, jest przedmiotem naszego potępienia i sprzeciwu. Apelujemy o zastąpienie tej głęboko nieetycznej procedury, metodą naprotechnologii, która skutecznie radzi sobie z problemem bezpłodności.

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego apelujemy o kierowanie się w wyborze kryterium, określonym jednoznacznie przez bł. Jana Pawła, który w tym miejscu, 19 czerwca 1983 roku, mówił: „Stosunek do daru życia jest wykładnikiem i podstawowym sprawdzianem autentycznego stosunku człowieka do Boga i do człowieka, czyli wykładnikiem i sprawdzianem autentycznej religijności i moralności”.

W imieniu Pielgrzymów

dr Paweł Wosicki
dr inż. Antoni Zięba
Halina i Czesław Chytrowie

Nasze inicjatywy