Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Sprawozdanie z działalności Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka za rok 2012

(ważniejsze projekty)

W zeszłym roku prowadziliśmy działania wynikające z naszego Statutu, czyli głównie edukacyjne, charytatywne oraz promujące wolontariat na rzecz obrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Główne projekty, które zrealizowaliśmy w roku 2012 – dzięki wsparciu Darczyńców naszego Stowarzyszenia – to:

Polska

 • dystrybucja ponad 300 paczek żywnościowych i zapomóg na podręczniki, lekarstwa, zaległe czynsze itp. dla matek samotnie wychowujących dzieci i ubogich rodzin
 • przyznanie dwóch zapomóg w kwocie 17 000 zł każda (rozłożonych na trzy lata) w ramach Funduszu Wsparcia Rodziny dla kobiet znajdujących się w tragicznej sytuacji materialnej a spodziewających się dziecka
 • druk i bezpłatna dystrybucja 600 tysięcy broszur „Życie. Lubię to!”. Przedstawiliśmy w nich rozwój człowieka przed narodzeniem, prawdziwe skutki aborcji a także tragiczne skutki metody in vitro oraz argumenty za naprotechnologią
 • druk i bezpłatna dystrybucja prawie miliona ulotek, w których przedstawiliśmy rozwój dziecka przed narodzeniem i racje, dlaczego życie człowieka musi być chronione od poczęcia
 • publikacja artykułów pro-life w prasie świeckiej i katolickiej. Udało się umieścić nasze obszerne teksty w ponad 50 różnych tytułach prasowych, w niektórych z nich nawet wielokrotnie, o łącznym nakładzie kilku milionów egzemplarzy
 • nagranie i emisja ponad 50 audycji radiowych i telewizyjnych oraz uczestnictwo w kilkudziesięciu spotkaniach, dyskusjach nt. obrony życia
 • wysłanie w ciągu roku ok. 120 tysięcy listów z materiałami w obronie życia
 • organizacja sympozjum naukowego „Edukacja seksualna, ale jaka?” w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym wzięło udział ok. 200 uczestników
 • organizacja sympozjum naukowego „Edukacja seksualna, ale jaka?” w Pałacu Staszica w Warszawie, w którym wzięło udział ok. 140 uczestników
 • organizacja koncertu charytatywnego w Filharmonii Krakowskiej na rzecz obrony życia człowieka
 • opracowywanie i dystrybucja newsletterów internetowych naszego Stowarzyszenia
 • 2 kampanie pro-life w TV M – przekaz ukazujący rozwój dziecka od poczęcia obejrzało w krakowskich tramwajach ok. 3 milionów pasażerów
 • organizacja kolejnej edycji konkursu pro-life dla młodzieży o nagrodę ks. Jerzego Popiełuszki
 • sfinansowanie produkcji filmów „Syndrom postaborcyjny”, „Święta z sąsiedztwa. Joanna Beretta Molla”, „Błogosławieni czystego serca”, „Antykoncepcja czy naturalne planowanie rodziny”
 • tłumaczenie na język niemiecki, francuski, hiszpański, włoski i angielski filmu „Od poczęcia: dziecko”
 • współorganizacja pierwszego krakowskiego Marszu dla Życia, w którym wzięło udział około7 tysięcy osób

Świat 

 • propagowanie Światowej Krucjaty w Obronie Życia – World Prayer for Life i dystrybucja m.in. folderów z zachętą do tej modlitwy na 6th World Prayer Congress for Life w Wiedniu

Inicjatywy modlitewne

 • organizacja obchodów XXXII-lecia Krucjaty Modlitwy w Obronie Życia Człowieka
 • organizacja krakowskiej modlitwy pokutnej za grzechy przeciwko życiu człowieka z okazji Narodowego Dnia Pokuty
 • organizacja codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu w Godzinie Miłosierdzia w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach w intencjach World Prayer for Life
 • organizacja XXXII Pielgrzymki Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę, w której uczestniczyło ponad tysiąc osób z całej Polski.

Nasze inicjatywy