Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Sprzeciw organizacji prorodzinnych wobec przemocowej konwencji rady europy CAHVIO

Logo PFROŻ

Na najbliższym posiedzeniu Senatu (4 – 6 marca 2015 r.) podjęte zostaną prace nad upoważnieniem Prezydenta RP do ratyfikacji Konwencji Rady Europy CAHVIO.

Konwencja ta stosuje inżynierię społeczną i pod pozorem przeciwdziałania przemocy zmierza do wymuszenia zmiany naszej kultury, tradycji, relacji małżeńskich i rodzinnych oraz marginalizacji religii. Jej zapisy mówią wprost o „wykorzenianiu stereotypowych ról kobiet i mężczyzn”, co godzi w wolność wyboru sposobu życia, oznacza promocję przez państwo nietypowych form relacji, wyrażających się, np. w związkach osób jednej płci.

Poprzez anarchizowanie życia społecznego i niszczenie rodziny konwencja ta spowoduje podwyższenie poziomu przemocy w relacjach międzyludzkich.

Konwencja ta również:

  • wprowadzi do polskiego prawa, polityki społecznej i programów szkolnych zamęt prawny spowodowany redefinicją płci, zgodną ze skrajnie feministyczną ideologią gender;
  • wymusi biologistyczną edukację seksualną typu B, pozbawioną kontekstu małżeństwa i rodziny oraz nauczanie o tzw. „niestereotypowych rolach płciowych”;
  • spowoduje utratę suwerenności Polski w sprawach dotyczących wartości etycznych i rodzinnych oraz kosztowny system monitorowania realizacji zapisów tej konwencji;
  • naruszy konstytucyjny porządek prawny, w tym zapisy mówiące o ochronie małżeństwa i rodziny oraz prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a także zapewniające światopoglądową bezstronność państwa i równość kobiet i mężczyzn.

W tej sytuacji zwracamy się do osób i organizacji przeciwnych genderowej rewolucji kulturowej o:

  • spotkania z senatorami w ich biurach, aby zaprezentować swój pogląd na temat ratyfikacji tej konwencji;
  • wysyłanie do Senatu stanowisk osób i organizacji uzasadniających sprzeciw wobec ratyfikacji tej konwencji;
  • organizowanie dyskusji na temat konwencji w swoich środowiskach;
  • modlitwę w intencji ochrony małżeństwa i rodziny;
  • podpisanie sprzeciwu wobec konwencji na stronie: www.konwencjinie.pl

W imieniu 87 organizacji rodzinnych zrzeszonych w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia:

Paweł Wosicki (prezes), Anna Dyndul, Jakub Bałtroszewicz, Aleksandra Gil, Ks. Ryszard Halwa, Ewa Kowalewska, ks. Stanisław Kaniewski, Lidia Klempis, Lech Łuczyński, Paweł Majewicz, Antoni Szymański, Hanna Wujkowska, Antoni Zięba, Urszula Wosicka, Piotr Zajkowski

Warszawa 16-02-2015

*Polska Federacja Ruchów Obrony Życia w 2012 roku za swoją działalność została nagrodzona Europejską Nagrodą Obywatelską.

Nasze inicjatywy