Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Stanowisko Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie rządowego programu 500+

Logo PFROŻ

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia wydała oświadczenie na temat wprowadzanego przez rząd programu wsparcia rodzin – Rodzina 500+

Głos Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
Rządowy program Rodzina 500+ sprawiedliwy, oczekiwany i potrzebny!

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia, zrzeszająca 86 organizacji działających na rzecz ochrony życia i rodziny, włączając się do narodowej dyskusji nt. proponowanego przez Rząd RP programu wsparcia rodzin wychowujących i utrzymujących dzieci kwotą 500 zł na dziecko w rodzinie, wyraża uznanie i wdzięczność Pani Premier i całemu Rządowi RP, za przygotowanie i determinację we wdrożeniu tego przełomowego dla polskich rodzin rozwiązania.

Podkreślamy historyczne znaczenie tej reformy zarówno dla rodzin jak i całego społeczeństwa. Po raz pierwszy od początku transformacji ustrojowej, Rząd zaproponował program, który przywraca elementarną sprawiedliwość społeczną i burzy jeden z najbardziej zakorzenionych stereotypów, jakoby na politykę rodzinną Polski nie było stać. Program ten to nie tylko gest solidarności z rodzinami ponoszącymi koszty utrzymania młodego pokolenia, to przełom w myśleniu o ekonomii, gdzie wsparcie rodziny traktuje się jako inwestycję i sposób na ożywienie gospodarcze.

Odnosząc się do niektórych spraw podnoszonych w debacie nad tym rozwiązaniem, chcemy zaznaczyć, że:

  • aspekt demograficzny proponowanego rozwiązania, choć istotny wobec zapaści demograficznej jaką przechodzi Polska, nie jest najważniejszy; najważniejszym jest realizacja zasad elementarnej sprawiedliwości i solidarności społecznej, której rodziny wychowujące dzieci mają prawo oczekiwać;
  • program Rodzina 500+ jest zbieżny z rozwiązaniami funkcjonującymi w krajach Unii Europejskiej, gdzie świadczenie rodzinne, w zdecydowanej większości krajów niezależne od dochodu, jest oczywistym i niekontrowersyjnym elementem polityki społecznej państwa;
  • wprowadzenie kryterium dochodowego dla świadczenia na pierwsze dziecko, choć zasadne, może zachęcać do rozwodów i życia w związkach nieformalnych – stąd potrzeba wprowadzenia dodatkowych rozwiązań zapobiegających takim sytuacjom.

W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

dr Paweł Wosicki – prezes
dr inż. Antoni Zięba – wiceprezes
Anna Dyndul – sekretarz

Nasze inicjatywy