Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Stanowisko Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia ws. rządowego projektu „Za życiem”

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia, zrzeszająca 86 organizacji działających na rzecz ochrony życia dzieci poczętych i praw rodziny, z zadowoleniem przyjmuje uchwalenie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” i zapowiedź Rządu przygotowania do końca roku szczegółowych rozwiązań programu wsparcia dla rodzin dotkniętych trudnym rodzicielstwem.

O potrzebie otoczenia specjalną troską matek i rodzin, zmagających się z problemami i trudnościami związanymi z chorobą czy niepełnosprawnością dziecka jeszcze w fazie prenatalnej jego życia, obrońcy życia skupienie w naszej Federacji mówili wielokrotnie i ją postulowali, zwracając się w tej sprawie do rządzących, a także uświadamiając te potrzeby społeczeństwu. Rządowy Program „Za Życiem” wychodzi naprzeciw tych potrzeb, a jego otwarty charakter pozwala żywić nadzieję, że będzie on dalej rozwijany, udoskonalany i dopasowywany do potrzeb rodzin biorących na siebie trud wychowania dzieci chorych, ewentualnie, w przypadku wad śmiertelnych, towarzyszenia im w ostatnich chwilach życia i godnego przeżywania śmierci.

Ze zdumieniem i zażenowaniem odnosimy się do głosów krytyki wobec przedstawionych rozwiązań, często płynących ze środowisk, które nie zrobiły nic w tej sprawie, a teraz mówią, że Program jest niewspółmierny do potrzeb czy wręcz niekonstytucyjny. Apelujemy o dobrą wolę i pracę nad ulepszaniem Programu, a nie jego dyskredytowanie w oczach opinii społecznej.

Program „Za Życiem” traktujemy jako realizację postulatu lepszej ochrony macierzyństwa, jaki skierowaliśmy do Posłów w naszym Apelu, podpisanym przez setki tysięcy obrońców życia. Jednocześnie przypominamy, że do realizacji pozostał nasz drugi postulat, mianowicie zapewnienie prawnej ochrony życia wszystkim poczętych dzieci, także prenatalnie chorych. Projekt ustawy w tej sprawie, skierowany w trybie ustawy o petycjach, wciąż czeka na rozpatrzenie przez Sejm RP. Apelujemy do Posłów o rozpoczęcie prac nad tym projektem i zapewnienie prawa do życia wszystkim poczętym dzieciom.

W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

dr Paweł Wosicki – prezes
dr inż. Antoni Zięba – wiceprezes
Anna Dyndul – sekretarz

Nasze inicjatywy