Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

W sprawie wyjaśnienia losu 455 dzieci poczętych

List otwarty Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia do władz i przedstawicieli RP:

Bronisława Komorowskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Ewy Kopacz, Marszałek Sejmu RP
Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów
Bogdana Borusewicza, Marszałka Senatu RP
Bartosza Arłukowicza, Ministra Zdrowia
Marka Biernackiego, Ministra Sprawiedliwości
Andrzeja Seremeta, Prokuratora Generalnego
Tadeusza Jędrzejczyka, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka
Teresy Lipowicz, Rzecznika Praw Obywatelskich
Krzysztofa Kwiatkowskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
Marka Działoszyńskiego, Komendanta Głównego Policji
Maciej Hamankiewicz, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

W połowie maja bieżącego roku media poinformowały o bardzo poważniej różnicy dotyczącej liczby zarejestrowanych aborcji (zabójstw poczętych dzieci) dokonanych w Polsce w 2012 roku, zgodnie z ustawą z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

Według danych Ministerstwa Zdrowia dokonano 752 aborcje, a według Narodowego Funduszu Zdrowia 1207. Różnica jest znacząca – 455 aborcji. Oznacza to, że albo dokonano kilkuset aborcji niezgodnie z prawem, albo wyłudzono z NFZ pieniądze (około 1 mln zł) za fikcyjne zabiegi. W każdym przypadku w sposób poważny naruszono prawo. Sprawę tę wcześniej ujawniła Fundacja PRO – „Prawo do Życia” z Warszawy, która skierowała w tej sprawie pisma do NFZ i Ministerstwa Zdrowia, z prośbą o wyjaśnienia.
Od ujawnienia tego faktu przez media minęło prawie dwa miesiące. Do tej pory Fundacja PRO nie otrzymała żadnej odpowiedzi w tej sprawie: ani od Ministerstwa Zdrowia, ani od Narodowego Funduszu Zdrowia – a sprawa dotyczy przecież wyjaśnienia losu 455 dzieci!

Jako Polska Federacja Ruchów Obrony Życia apelujemy o niezwłoczne wyjaśnienie tej sprawy przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wyciągnięcie konsekwencji wobec winnych. Warto nadmienić, że w podobnym przypadku, który miał miejsce w Wielkiej Brytanii, powołano parlamentarną komisję śledczą, której zadaniem jest wyjaśnienie nieścisłości w statystykach. Stawiamy pytanie dlaczego polskie organy państwowe nie podjęły jakichkolwiek działań kontrolnych, dlaczego sprawą nie zainteresowali się dziennikarze śledczy?

Zwracamy też uwagę, że brak reakcji instytucji kontrolnych w podnoszonej przez nas sprawie, rażąco kontrastuje z medialną, polityczną i kontrolną (aż cztery jednoczesne kontrole!) akcją podjętą przeciwko prof. dr hab. med. Bogdanowi Chazanowi, dyrektorowi Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie, po oskarżeniu go o naruszenie procedur. Tymczasem jego „wina” polegała jedynie na odwołaniu się do gwarantowanej w Konstytucji RP i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ wolności sumienia i odmowy zabójstwa ciężko chorego, nienarodzonego dziecka oraz współuczestnictwa w tym procederze.

Licząc na podjęcie zdecydowanych działań w celu wyjaśnienia poruszanej przez nas sprawy, pozostajemy w nadziei na współpracę we budowaniu praworządnego Państwa, respektującego prawo każdego człowiek do życia.

Łączymy wyrazy szacunku

dr Paweł Wosicki – Prezes
dr inż. Antoni Zięba – Wiceprezes
Anna Dyndul – Sekretarz

Warszawa – Poznań – Kraków, 16 lipca 2014 r.

Nasze inicjatywy