Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Wolność sumienia zagrożona!

Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie zwolnienia Profesora Bogdana Chazana ze stanowiska dyrektora szpitala im. Św. Rodziny w Warszawie.

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia ze smutkiem i oburzeniem przyjęła decyzję Prezydent Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz, o zwolnieniu Profesora Bogdana Chazana ze stanowiska dyrektora szpitala im. Św. Rodziny w Warszawie. Swoją decyzją Pani Prezydent wpisała się w bezprecedensową nagonkę, jaką wobec Profesora rozpętały środowiska lewicowo-feministyczne. Przypomnijmy, że jedyną „winą” profesora była odmowa współudziału w zabójstwie chorego nienarodzonego dziecka, które, wraz z jego matką, chciał otoczyć profesjonalną opieką i wsparciem.

Co więcej, podstawą do zwolnienia Profesora jest niekonstytucyjny i nieakceptowany przez środowisko medyczne zapis ustawy, zmuszający lekarza powołującego się na klauzulę sumienia, do wskazania placówki, w której dana usługa medyczna (w tym wypadku aborcja) może być dokonana. Skargę na ten przepis, na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej, rozpatruje obecnie Trybunał Konstytucyjny. Tak więc istnieją uzasadnione przesłanki, że zapis ustawy, na podstawie którego odwołano Profesora Chazana, zostanie wkrótce uchylony.

Opowiedzenie się Prezydent Warszawy po stronie totalitarnych rozwiązań, gdzie obywatele są zobowiązani bezrefleksyjnie realizować niemoralne przepisy, jest tym bardziej zdumiewające, że decyzja ta uderza przede wszystkim w pacjentki szpitala, który dzięki zespołowi kierowanemu przez Profesora Chazana, cieszył się bardzo dobrą opinią jako miejsce przyjazne matce i dziecku.

Wobec tak rażącego zamachu na wolność sumienia i niczym nieusprawiedliwione represje wobec osoby, która swoje obowiązki spełniała z wielkim zaangażowaniem i profesjonalizmem, czujemy się w obowiązku stanowczo zaprotestować. Ideologiczne przesłanki nie mogą stać ponad prawem do życia, wolnością sumienia, nie mogą być powodem do krzywdzenia ludzi. Brońmy wolności sumienia lekarzy, brońmy wolności naszych sumień!

W imieniu Zarządu PFROŻ

dr Paweł Wosicki – prezes
dr inż. Antoni Zięba – wiceprezes
Anna Dyndul – sekretarz

Nasze inicjatywy