Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Wyrazy uznania za postawę w sprawie in vitro

Fot. Wikimedia CommonsFot. Wikimedia Commons

List otwarty do posła Johna Godsona

Szanowny Pan
John Godson
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Pragnę przekazać Szanownemu Panu Posłowi moje wyrazy uznania za odważną postawę w czasie narady Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej nt. procedury „in vitro” (wyjazdowe spotkanie klubu parlamentarnego PO w Jachrance 10 lipca br.).

Jak wiadomo, ogromna większość poczynanych metodą „in vitro” dzieci nigdy się nie urodzi, ginie przed narodzeniem lub jest przechowywana w zamrażalnikach w temperaturze ok. -200°C. Według danych z zachodnich klinik, rodzi się tylko ok. 5-10 proc. poczętych dzieci. U dzieci poczętych „in vitro” stwierdza się wielokrotny wzrost wad wrodzonych w porównaniu do dzieci poczętych w sposób naturalny. W literaturze medycznej podawane są informacje o poważnych skutkach ubocznych tej metody u kobiet-matek, raportowane są nawet zgony.

Trzeba zdecydowanie podkreślić, że współczesna medycyna wypracowała etyczną, efektywną i wielokrotnie tańszą metodę pomocy bezdzietnym małżonkom – naprotechnologię i procedura „in vitro” jest po prostu niepotrzebna.

Pańska jasna i zdecydowana deklaracja wystąpienia z Platformy Obywatelskiej w przypadku narzucenia przez władze Klubu PO tzw. dyscypliny partyjnej zasługuje na uznanie i szacunek. Dostrzegam także w tym Pańskim wystąpieniu, akt osobistej odwagi, mądrości i szacunku dla osobowej godności i wolności sumienia.

Wolność sumienia jest gwarantowana w Konstytucji RP, aktach międzynarodowych, a tzw. dyscyplina partyjna w tak fundamentalnej moralnej sprawie, jaką jest szacunek do życia człowieka we wczesnej prenatalnej fazie jego rozwoju jest rażącym zamachem na wolność sumienia parlamentarzysty.

Niech mi wolno będzie przytoczyć wspomniane akty prawne.

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, artykuł 53.:

„Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii”,

  • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ, artykuł 18.:

„Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania”,

  • Europejska Konwencja Praw Człowieka, artykuł 9.:

„Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania”.

Dołączam płytkę DVD z krótkimi filmami nt. naprotechnologii, ukazującymi medyczne podstawy tej metody i szczęśliwych irlandzkich i polskich rodziców z dziećmi narodzonymi dzięki jej zastosowaniu.

Wyrażam nadzieję, że po zapoznaniu się z tymi materiałami opowie się Pan Poseł za całkowitym zakazem „in vitro” i będzie wspierał popularyzowanie oraz finansowanie naprotechnologii z NFZ.

Życząc konsekwencji, mądrości i odwagi w obronie osobowej godności i wolności sumienia, dziękuję i wyrażam wdzięczność za ten konkretny, jakże czytelny, akt odwagi cywilnej.

Łączę wyrazy należnego szacunku

dr inż. Antoni Zięba
prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Kraków 7 sierpnia 2012 r.

 

Nasze inicjatywy