Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

XXXV-lecie Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili” (Mt 25,40)

„Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie” (Mk 11,24)

„I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia.” (Św. Jan Paweł II, Nowy Targ 8.06.1979 r.)

12 października 1980 roku grupa katolików świeckich rozpoczęła systematyczną modlitwę w intencji obrony życia poczętych dzieci.

Jako motto swej modlitwy przyjęli dwa fragmenty Ewangelii Świętej i słowa Świętego Jana Pawła II wypowiedziane 8 czerwca 1979 r. w Nowym Targu. To motto (podane powyżej) stanowi do dnia dzisiejszego źródło inspiracji, nadziei i mocy dla uczestników tej modlitwy w obronie życia.

W 1980 r. sformułowano dwa wielkie modlitewne cele Krucjaty:

  • obudzenie sumienia naszego Narodu i uwrażliwienie każdego Polaka na wielką, nienaruszalną wartość i godność każdego człowieka od chwili poczęcia,
  • prośba do Wszechmocnego Boga o anulowanie obowiązującej wówczas, jeszcze z czasów terroru stalinowskiego, ustawy aborcyjnej i zastąpienie jej prawem chroniącym życie każdego, bez żadnych wyjątków, poczętego dziecka.

Do Krucjaty Modlitwy włączyły się dziesiątki tysięcy osób z całego kraju. Po 12-tu latach modlitwy, w nowych warunkach politycznych, 7 stycznia 1993 r. Sejm RP anulował zbrodniczą ustawę aborcyjną i przyjął prawo chroniące życie nienarodzonych, niestety z trzema tzw. wyjątkami.

Podkreślę, że wpisanie do ustawy z 7 stycznia 1993 r. tzw. wyjątki to nie wynik jakiegoś kompromisu między obrońcami życia, a postkomunistami czy skrajnymi liberałami, ale wynik bardzo ostrej walki politycznej, rezultat ówczesnego układu sił w parlamencie.

Ustawa z 7 stycznia 1993 r. stanowi przełom cywilizacyjny w skali świata. Polska jest pierwszym krajem na świecie, który w warunkach demokracji anulował zbrodnicze aborcyjne ustawodawstwo, dopuszczające praktycznie bez żadnych ograniczeń, zabijanie poczętych dzieci i wprowadził generalny zakaz aborcji.

Oczywistym jest, że uczestnicy Krucjaty dziękując Panu Bogu i Matce Bożej za ten ważny sukces, kontynuują modlitwę oraz działania apostolskie i obywatelskie zmierzające do wyeliminowania wszystkich tzw. wyjątków i zapewnienia każdemu człowiekowi bezwarunkowego prawa do życia od poczęcia po naturalny kres.

W XXV-lecie Krucjaty Modlitwy zmodyfikowano cele. Aktualnie modlimy się w następujących intencjach:

  • dziękczynnej: za wielkie dobro, jakiego doświadczyliśmy, a w szczególności za: uratowanie dzieci, uratowanie sumień matek i ojców oraz pracowników służby zdrowia; za wprowadzenie ustawodawstwa chroniącego życie nienarodzonych,
  • błagalnej: o dalszy wzrost szacunku wobec życia człowieka nienarodzonego, chorego, w podeszłym wieku,
  • błagalnej: o wprowadzenie prawnej ochrony życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Materiały na temat Krucjaty, informacje jak włączyć się w tę modlitwę, szczegółowe intencje modlitwy na dany miesiąc, podane są na stronie: www.krucjata.org.

Zaproszenie na uroczystą Mszę św. za okazji XXXV-lecia Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

12 października br. o godz. 18.00 w kościele Sióstr Felicjanek w Krakowie (ul. Smoleńsk 6) zostanie odprawiona uroczysta Msza św. koncelebrowana, pod przewodnictwem JE ks. biskupa Jana Szkodonia, w czasie której będziemy dziękować za Boże błogosławieństwo w dziele obrony życia człowieka i prosić o dalsze Łaski Boże tak potrzebne dzisiaj w budowani cywilizacji życia i miłości w naszej Ojczyźnie.

Serdecznie zapraszamy

W imieniu organizatorów Krucjaty

Halina i Czesław Chytrowie
Adam Kisiel
Beata Trzcińska
Janusz Kawecki
Janina Palus
Paweł Wosicki
Jadwiga Wronicz
Antoni Zięba

Nasze inicjatywy