Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Życie zawsze jest dobrem… i inne historie na standupfor.life

Standupfor.life to projekt pro-life przygotowany na Światowe Dni Młodzieży. Intensywnie promowany wśród uczestników ma na celu zachęcenie młodych do propagowania idei obrony życia poprzez media społecznościowe. Został opracowany w dwóch językach (polskim i angielskim) przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.

Stand up for life!

Stand up for life!

Jego inspiracją były słowa Jana Pawła II, który wołał: Stand up for life! Poprzez popularny przekaz, dostosowany do wymogów społeczeństwa internetowego, chcieliśmy przekonać młodych ludzi, by odpowiedzieli na to wezwanie i na miarę swoich możliwości szerzyli w swoich środowiskach idee pro-life.

Zachęcamy wszystkich do obejrzenia („polubienia” oraz udostępniania) plansz graficznych, wskazujących na różnorakie aspekty sprzeciwu wobec aborcji a także plakatów ilustrujących najbardziej poruszające wypowiedzi Jana Pawła II w obronie życia (zakładka Jan Paweł II).

Liczymy na to, że projekt będzie żył a nasze plansze będą krążyły po internecie, mobilizując nas do tworzenia następnych projektów graficznych.

Zwracamy się z prośbą o rozpowszechnianie informacji o naszym projekcie – chociażby poprzez udostępnianie jego treści na FB.

Stand up for life! Let’s do it!

Nasze inicjatywy