Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Przesłanie XXXV Pielgrzymki Obrońców Życia na Jasną Górę

Fot.: Z. Kieresztura

My, uczestnicy XXXV Pielgrzymki Obrońców Życia na Jasną Górę, w najwyższym stopniu zaniepokojeni kolejnymi inicjatywami i działaniami wymierzonymi w życie ludzkie w najwcześniejszych etapach jego istnienia, a także coraz bardziej radykalnym promowaniem ideologii gender, widząc jedyny ratunek dla Polski w powrocie do nauczania społecznego Świętego Jana Pawła, wzywamy do opamiętania, porzucenia kultury śmierci i budowania w naszej Ojczyźnie cywilizacji życia i miłości. Dlatego apelujemy do:

  • Prezydenta RP o nieratyfikowanie przemocowej Konwencji CAHVIO, będącej w swej istocie narzędziem wprowadzenia do polskiego prawa i polityki społecznej, skrajnie niebezpiecznej dla rodziny, Kościoła i całego społeczeństwa, ideologii gender;
  • Rządu RP o pilne wycofanie z aptek śmiercionośnych preparatów znanych pod nazwą „pigułka dzień po”, które z jednej strony niszczą poczęte życie, z drugiej rujnują zdrowie stosujących je kobiet;
  • Sejmu RP o odrzucenie rządowego projektu ustawy „o leczeniu niepłodności”, legalizującego procedurę in vitro, i zastąpienie jej ustawą zakazującą stosowania tej metody (przypominamy – na 10 poczętych tą metodą istot ludzkich, przeżywa tylko jedna!), a promującej naprotechnologię, jako sprawdzoną i skuteczną metodę leczenia bezpłodności;
  • Obywateli RP o wybór na urząd Prezydenta RP osoby, która stać będzie na straży prawa do życia od poczęcia, bronić będzie konstytucyjnych praw rodziny, jednoznacznie opowie się przeciw ideologii gender. W tym kontekście przypominamy kryterium Świętego Jana Pawła, który w tym miejscu, 19 czerwca 1983 roku, mówił: „Stosunek do daru życia jest wykładnikiem i podstawowym sprawdzianem autentycznego stosunku człowieka do Boga i do człowieka, czyli wykładnikiem i sprawdzianem autentycznej religijności i moralności”.

W imieniu Pielgrzymów

dr Paweł Wosicki – Polska Federacji Ruchów Obrony Życia
dr inż. Antoni Zięba – Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci
Halina i Czesław Chytrowie – Duchowa Adopcja

Jasna Góra, 21 marca 2015 r.

Nasze inicjatywy