Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

100 rocznica urodzin prof. Włodzimierza Fijałkowskiego

W tym roku przypada setna rocznica urodzin wybitnego lekarza ginekologa – położnika prof. dr. hab. n. med. Włodzimierza Fijałkowskiego. Był twórcą polskiego modelu szkół rodzenia, a także cenionym promotorem naturalnych metod planowania rodziny i psychologii prenatalnej.

Włodzimierz Fijałkowski urodził się 4 czerwca 1917 r. w Bobrownikach nad Wisłą. Do matury przygotowywał się w Liceum Klasycznym im. św. Stanisława Kostki przy Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Na 4 lata przed wybuchem II wojny światowej, podjął studia medyczne w Szkole Podchorążych Sanitarnych na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego.

Brał udział w kampanii wrześniowej jako lekarz oddziałów administracyjnych Sztabu Głównego w Szpitalu Ujazdowskim. Za swoją działalność w Ruchu Oporu został aresztowany. Początkowo więziony w Radomiu, potem w obozach koncentracyjnych w Birkenau-Brzezince oraz Wirtembergii.

W listopadzie 1948 r. zawarł związek małżeński z Zofią Staszewską. Był ojcem czwórki dzieci.

Kiedy w 1956 r. ówczesne komunistyczne władze PRL wprowadzały ustawę o „dopuszczalności przerywania ciąży”, dr Fijałkowski nie zgadzał się na dokonywanie aborcji, a na kartach zdrowia pacjentek wpisywał „Jako człowiek odmawiam”. Jednoznaczna postawa nie pozostała bez wpływu na przebieg kariery. Uczelniani działacze PZPR próbowali zablokować jego przewód habilitacyjny. Włodzimierz Fijałkowski został zwolniony z Akademii Medycznej z powodu „złego oddziaływania na młodzież” oraz nie nauczania „w duchu marksistowskim”. W uzasadnieniu napisano m.in. „ze względów dogmatycznych nie przerywa ciąży”.

Jednym z ważniejszych elementów jego działalności było powstanie polskiego modelu Szkoły Rodzenia. Był cenionym współpracownikiem Duszpasterstwa Rodzin w zakresie przygotowania narzeczonych do małżeństwa oraz dokształcania nauczycieli w dziedzinie przygotowania do życia w rodzinie.

Prof. Fijałkowski uczestniczył w pracach kilku towarzystw naukowych krajowych i międzynarodowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Psychologii Prenatalnej.

Był także członkiem Papieskiej Akademii Życia (Pro Vita). Należał też do Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Prof. W. Fijałkowski napisał 27 książek. Wśród nich są cieszące się ciągle niesłabnącym zainteresowaniem czytelników np. „Rodzi się człowiek”, „Szkoła rodzenia”, „Naturalny rytm płodności”, „Dar rodzenia”, „Ojcostwo na nowo odkryte” i inne.

W 2003 roku otrzymał nagrodę im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego. Wyróżnienie to zostaje przyznane przez kapitułę, osobom szczególnie zasłużonym w działaniach na rzecz rodziny w Polsce. Włodzimierz Fijałkowski deklarował: „Płynę pod prąd, bo tylko tak mogę budować cywilizację życia. Nigdy nie zboczę z trasy, nie zgubię celu. Służba życiu jest moim powołaniem”. Prof. Włodzimierz Fijałkowski zmarł 15 lutego 2003 r. w Łodzi.

 

Joanna Banasik
Fot.: Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”

 

Nasze inicjatywy