Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

752 dzieci zabito przed narodzeniem

Rząd na dniach skierował do Sejmu sprawozdanie za 2012 r. z wykonania ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu i przerywaniu ciąży. Wynika z niego, że w Polsce przeprowadzono 752 legalne aborcje. Dane opublikowała „Rzeczpospolita”.

Ta liczba niestety wzrosła w porównaniu do lat poprzednich. W 2002 r. dokonano 159 aborcji, w 2005 – 225, w 2008 – 499, a 2011 – 669. Wzrosła też liczba pozostawionych w szpitalach noworodków.

Obowiązująca w Polsce ustawa dopuszcza zabijanie dzieci poczętych w trzech przypadkach: gdy badania wskazują na prawdopodobieństwo „upośledzenia płodu”, istnieje zagrożenie dla zdrowia matki i gdy ciąża jest efektem czynu zabronionego (np. gwałtu).

Spośród 752 aborcji, zdecydowana większość, bo aż 701 związana była z wykryciem choroby dziecka. Jedną aborcję dokonano, gdyż ciąża powstała na skutek czynu zabronionego. Natomiast w przypadku pozostałych 50 aborcji przyczyną było zagrożenie zdrowia matki.

Prawie jedną trzecią aborcji wykonano na Mazowszu. „Wiąże się to z dostępnością klinicznej bazy wysokospecjalistycznej” – stwierdził w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, prof. Stanisław Radowicki, krajowy konsultant ds. ginekologii i położnictwa.

Natomiast Kaja Godek z Fundacji Pro-Prawo do Życia, komentując sprawozdanie rządu, zauważyła, że przyczyny zwiększonej liczby aborcji są także inne: „Obawiam się, że w szpitalach coraz szerzej interpretuje się terminy  „upośledzenie płodu albo nieuleczalna choroba zagrażająca jego życiu”, których tak naprawdę nikt nigdy nie zdefiniował i nikt tego nie kontroluje. Wiele wskazuje na to, że najczęstszą przyczyną zabijania nienarodzonych jest zespół Downa, a część abortowanych dzieci może być zupełnie zdrowych, bo wystarczy podejrzenie wady„.

Warto nadmienić, że Kaja Godek jest mamą dziecka z zespołem Downa. We wrześniu 2013 r. prezentowała w Sejmie obywatelski projekt zakazujący aborcji ze względów eugenicznych. Projekt niestety został odrzucony.

Dane z wykonania ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu i przerywaniu ciąży są dosadnym memento, by nie ustawać w wysiłkach na rzecz wprowadzenia pełnej ochrony życia dla każdego dziecko poczętego.

za: rp.pl

Nasze inicjatywy