Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

95 rocznica legalizacji aborcji przez komunistów w Związku Sowieckim

Fot.: Stuart Miles/FreeDigitalPhotos.net

Pierwszym krajem na świecie, który zalegalizował zabijanie poczętych dzieci, był Związek Sowiecki. 18 listopada 1920 roku Włodzimierz Lenin komunista i ludobójca, po zwycięstwie rewolucji bolszewickiej narzucił rosyjskiemu narodowi swobodę zabijania nienarodzonych dzieci. Włodzimierz Lenin zrealizował swoją własną dyrektywę: „Domagać się bezwarunkowego zniesienia wszystkich ustaw ścigających sztuczne poronienia” (W. Lenin, Klasa robotnicza a neomaltuzjanizm, w: W. Lenin, Dzieła, Warszawa „Książka i Wiedza” 1950, t.19, s. 321).

Jest to tragiczna rocznica o wielkiej wymowie ponieważ w tym czasie zaczęło się prenatalne ludobójstwo, masowe mordowanie niewinnych nienarodzonych jeszcze ludzi.

Zapraszamy do wysłuchania audycji dr inż. Antoniego Zięby w Radiu Maryja 18 listopada 2015 r.:

 

Nasze inicjatywy