Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Abp. Gądecki: Aby przeciwdziałać genderyzmowi potrzebny jest dialog

Fot.: Paterm/Wikimedia Commons

Podczas obrad Synodu Biskupów w Watykanie ks. abp. Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, mówił o zagrożeniach dla rodziny płynących z ideologii geneder, feminizmu, ekonomii i osłabieniu więzi.

Synod Biskupów skoncentrował się na trudnościach jakie napotyka współczesna rodzina na świecie. Zwracano uwagę, że gdy mówi się o trudnościach rodziny, to uwzględnia się jedynie aspekt socjologiczny i pomija kontekst eklezjalny, w którym elementem najważniejszym jest wiara. „To stanowi trudność w trudnościach w mówieniu o małżeństwie i rodzinie” – zaznaczył abp Stanisław Gądecki.

Ojcowie synodalni poruszyli problem genderyzmu. Abp Gądecki zwrócił uwagę, że „gender” to różnica między różnymi środowiskami lokalnymi czy kontynentalnymi. Inaczej kulturę pojmuje się w Azji czy Afryce bądź w Ameryce Łacińskiej. Prawdziwą groźbą nie jest gender lecz genderyzm, czyli ideologia, która stara się zniszczyć małżeństwo i rodzinę poprzez propagowanie zniesienia różnic płciowych. Zgodnie z naukami biologicznymi rodzimy się jako mężczyzna i kobieta. Natomiast celem ideologii gender jest zniesienie tej różnicy. Szczególnie jest ona skierowana na dzieci i to w większości przypadków bez zgody rodziców. Ma ona przyzwyczajać je do zmiany pojęcia płciowości. Do tego dochodzi seksualizacja młodych ludzi tak, aby traktowały one seks w oderwaniu od płciowości. Dąży się także do tego, aby o sprawach seksualnych dowiadywali się oni od swoich rówieśników, a nie od osób starszych. Zauważono dalej, że ideologia gender znajduje coraz bardziej odbicie w programach edukacyjnych i w prawodawstwie.

Mimo licznych trudności Kościół musi głosić, że Bóg „kobietą i mężczyzną stworzył ich”, czyli na małżeństwo naturalne, ponad narodowymi i religijnymi uwarunkowaniami i odnosi się ono do każdego człowieka. O tym mówi Stary i Nowy Testament i stanowi to trwały dorobek kultury całej ludzkości.

Abp Gądecki zaznaczył, że wszystkie Kościoły lokalne są świadome zagrożeń płynących z ideologii genderyzmu. Zagadnienie to pojawiło się m.in. w wystąpieniu małżeństwa z Drogi Neokatechumenalnej z Holandii, gdzie ideologia ta od lat zdominowała życie społeczne. Mówili oni o dyktaturze genderyzmu obowiązującej w szkołach. Dzieci są zachęcane do inicjacji seksualnej już w młodym wieku bez odniesienia do odpowiedzialności.

– Mówią, że dzieci są zachęcane do tego, żeby wprowadzić inicjację seksualną w bardzo młodocianym wieku. Ta rodzina mówi, że oni stosują bardzo prostą technikę i odpowiedź na te zagrożenia, właśnie w postaci dialogu wewnątrzrodzinnego. Oznacza to, że każda niedziela jest spotkaniem z dziećmi i omawianiem całego tygodnia – co się w nim zdarzyło, co było w szkole, jakie trudności, jakie wątpliwości zrodziła szkoła? Bez czasu poświęconego na rozmowę z dziećmi nie da się tego uratować. Nie da się w żaden sposób uchronić przed dyktaturą – podkreślił ks. abp Stanisław Gądecki.

W obradach Synodu odbywającego się pod hasłem „Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym” udział bierze 270 ojców synodalnych. Synod potrwa do 25 października.

 

JB
Źródło: radiomaryja.pl, pch24.pl, radiovaticana.va

Nasze inicjatywy