Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Aktywiści „Nowoczesnej” naciskają na apteki w sprawie sprzedaży środków wczesnoporonnych

Fot.: Areeya/FreeDigitalPhotos

„Nowoczesna” chce wymusić na farmaceutach sprzedaż środków wczesnoporonnych. Sprawdzają apteki w których pracownicy zasłaniają się klauzulą sumienia przy sprzedaży preparatu EllaOne.

Działacze „Nowoczesnej” chcą wskazać apteki, które nie chcą sprzedawać preparatów wczesnoporonnych. Zdaniem „Nowoczesnej” farmaceuta nie ma prawa odmówić sprzedaży pigułki.

Małgorzata Prusak ze Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski wskazuje, że cała akcja ma charakter czysto prowokacyjny.

„Nie ma tutaj na celu żadnego dobra pacjenta, tylko po prostu żeby złamać sumienia farmaceutów i przymusić ich do sprzedaży środków, których nie chcą sprzedawać, a poza tym udowodnić, że farmaceuta nie ma prawa do sprzeciwu sumienia. W obecnym porządku prawnym trzeba jednak zauważyć, że nie mamy takich zapisów, które by nam zabraniały korzystania z konstytucyjnego prawa do wolności sumienia” – mówi Małgorzata Prusak.

Pracownicy aptek mogą powołać się na zapisy Konstytucji RP, która gwarantuje wolność przekonań.

Art. 53 ust. 1 Konstytucji RP: „Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.”

Art. 30 Konstytucji RP „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”.

Art. 96 ust. 4 Prawa Farmaceutycznego: „farmaceuta i technik farmaceutyczny mogą odmówić wydania produktu leczniczego, jeżeli jego wydanie może zagrażać życiu i zdrowiu pacjenta”.

Kodeks Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej:

Art. 2. 1. Powołaniem Aptekarza jest troska o osoby powierzone jego umiejętnościom fachowym.

2. Aptekarz nie może posługiwać się swą wiedzą i sprawnością zawodową w zachowaniach sprzecznych ze swoim zawodowym powołaniem.

Art. 3. 1. Aptekarz, będąc osobiście odpowiedzialnym za wykonywaną pracę, jest wolny w podejmowaniu swoich zachowań, zgodnie ze swym sumieniem i współczesną wiedzą medyczną.

2. Mechanizmy rynkowe, naciski społeczne lub wymagania administracyjne nie zwalniają Aptekarza z przestrzegania zasad etyki zawodu.

 

JB
Źródło: radiomaryja.pl

 

 

Nasze inicjatywy