Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Apel: nie ulegajmy naciskom feministek i gejów

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia wystosowała list otwarty do premiera D. Tuska z apelem o nieuleganie naciskom środowisk feministycznych i gejowskich w sprawie wprowadzenia wielu ideologicznych zmian w polskim szkolnictwie. Federacja ostrzega między innymi przed postulatami wprowadzenia obowiązkowej, permisywnej edukacji seksualnej od pierwszej klasy szkoły podstawowej, czy edukacji seksualnej w przedszkolach oraz przed wprowadzeniem do edukacji ideologii gender i problematyki LGBTQ (lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz osób transgenderycznych) przy jednoczesnym eliminowaniu treści odzwierciedlających polską historię, tradycję, kulturę i religię. Federacja przypomina, że szkoła powinna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju oraz przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich.

Nasze inicjatywy