Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Brak poszanowania prawa dziecka do życia

Fot.: KazimierzP/Wikimedia Commons

Pod naporem lewicowej Partii Razem odwołano przez prorektora Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego konferencję pt. „Etyka w medycynie – Prawo dziecka do życia”.

Planowana od wielu miesięcy XXVIII konferencja etyczna pt. „Etyka w medycynie – Prawo dziecka do życia”, miała się odbyć w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Organizatorzy podjęli jednak decyzję o jej odwołaniu pod wpływem lewicowej Partii Razem.

Sesje naukowe z cyklu „Etyka w medycynie” odbywają się od 1999 roku i gromadzą kilkaset osób, zwłaszcza pracowników służby zdrowia i studentów zawodów medycznych.

Podczas Konferencji mieli wystąpić znamienici prelegenci, znawcy tematu. Wśród zapraszanych specjalistów byli:

Prof. dr hab. n. med. Janusz Skalski, Dyrektor Instytutu Pediatrii Wydz. Lek. CM UJ; Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej CM UJ

Dr n. med. Andrzej Grudzień, Klinika Chorób Dzieci CM UJ

Dr inż. Antoni Zięba, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka; Współzałożyciel Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Dr hab. n. med. Wojciech Górecki, Kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej CM UJ

Dr hab. n. med. Szymon Skoczeń, Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej CM UJ

Ks. dr hab. n. teol., lek. med. Lucjan Szczepaniak SCJ, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Partia Razem wystosowała petycją przeciwko organizacji konferencji pod którą podpisało się 800 osób. Lewicowa Partia Razem zarzucała organizatorom zaproszenie do wystąpień osób bez wykształcenia medycznego, którzy mieliby opowiadać o swoich prywatnych przekonaniach religijnych. Ponadto organizatorzy zostali oskarżeni o niekompetencję, nietolerancję i fundamentalizm religijny.

Dyrektor szpitala prof. dr hab. med. Krzysztof Fyderek na dobę przed konferencją poinformował organizatora konferencji dr. hab. n. teol. ks. Lucjana Szczepaniaka SCJ – kapelana szpitala, o odwołaniu sesji tłumacząc się bezpieczeństwem pacjentów. W tej sprawie kontaktował się z dyrekcją szpitala prorektor UJ do spraw Collegium Medicum, „wskazując na ewentualne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania szpitala w trakcie jej trwania”.

Podczas czwartkowych dialogów u świętej Anny w Krakowie arcybiskup Marek Jędraszewski powiedział: „Lewacy nie umieją uszanować ludzkiego życia. Ich ideologie, niekiedy krzykliwe i związane z przemocą fizyczną i medialną zwyciężają. Większość potulnie spuszcza głowy na dół i przyjmuje politykę strusia. A przecież chodzi tu o ludzkie życie. Nie ma większego kryterium człowieczeństwa niż solidarność i nieobojętność na los istot, których życie jest zagrożone. Jeśli umywa się od tego ręce, to powtarza się gest Piłata.”

Kilka miesięcy temu na Uniwersytet Jagielloński nie została wpuszczona amerykańska działaczka pro-life Rebecca Kiessling, która od lat walczy o wprowadzenie całkowitego zakazu aborcji. Miała wystąpić na kilku polskich uczelniach z serią wykładów o ochronie życia poczętego. Spotkało się to jednak z falą protestów środowisk lewicowych.

 

JB
Źródło: naszdziennik.pl

 

 

 

Nasze inicjatywy