Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Były szef Naczelnej Rady Lekarskiej popiera prof. Chazana

Fot. Wikimedia Commons

Lekarze powinni kierować się nie tylko aktualną wiedzą medyczną, ale także sumieniem – powiedział były prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr. Konstanty Radziwiłł. Chodzi tu zarówno o dobro pacjentów jak i osobistą integralność lekarza.

Komentując decyzję Hanna Gronkiewicz-Waltz, która postanowiła zwolnić prof. Bogdana Chazana ze stanowiska dyrektora Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie, gdyż nie wykonał on aborcji nienarodzonego, chorego dziecka, Radziwiłł zauważył: „Według mnie, prawo lekarza (tak jak prawo każdego człowieka) do postępowania w zgodzie z sumieniem, jest jednocześnie obowiązkiem każdego z nas, bez względu na ewentualne negatywne skutki, które za taką postawę mogą nas spotkać. Niezależnie od tego, że prawo to gwarantuje nam Konstytucja, Karta Praw Podstawowych UE, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, a Zgromadzenie Ogólne Rady Europy apeluje o jego przestrzeganie w jednej ze swoich rezolucji, byli, są i będą ludzie skłonni prześladować tych, którzy z tego prawa korzystają. Jest to smutne, ale taki jest świat”.

„Lekarze dla zachowania swojej integralności, ale także dla dobra swoich pacjentów (silnych i słabych, dużych i małych, sprawnych i niesprawnych, rokujących dobrze i umierających) powinni postępować nie tylko według aktualnych zasad wiedzy medycznej, ale także w zgodzie ze swoim sumieniem. W przypadku procedur budzących sprzeciw sumienia lekarza (jak np. zabicie dziecka nienarodzonego) dotyczy to także jakiejkolwiek pomocy (skierowania, „załatwiania”, doradzania) w zakresie tego, jak, gdzie i u kogo je wykonać” – podkreślił były prezes NRL.

Dodał także: „Lekarze, którzy skłonni są postępować według aktualnych przepisów, ale niezgodnie ze swoim sumieniem, w skrajnych przypadkach mogą być naprawdę groźni dla swoich pacjentów. Przykładów tego typu postaw w historii medycyny niestety nie brakuje i nie przynoszą one chluby zawodowi lekarskiemu”.

„Dlatego nie mam wątpliwości, że moralni lekarze powinni być gotowi ponieść konsekwencje swojego przywiązania do wartości – na dłuższą metę tylko taka postawa prowadzi do zwycięstwa dobra i prawdy” – zaznaczył dr Konstanty Radziwiłł.

za: KAI

Nasze inicjatywy