Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Chcą rozszerzyć klauzulę sumienia

Wanda Półtawska,
fot. Wikimedia Commons

Dr Wanda Półtawska popiera zmiany w przepisach o klauzuli sumienia dla lekarzy.

Akcję koordynuje Kazimierz Jaworski (Polska Razem). Senator zbiera podpisy pod projektem ustawy rozszerzającej możliwość korzystania przez lekarzy z klauzuli sumienia.

Obecne prawo nakłada na lekarza – który odmawia wykonania procedury sprzecznej z jego sumieniem, np. aborcji – obowiązek wskazania miejsca, w którym taka procedura może zostać wykonana. Senator Jaworski chce ten obowiązek zlikwidować.

Polityk powiedział, że jego inicjatywa jest odpowiedzią na krytykę pracowników służby zdrowia, którzy podpisali „Deklarację Wiary”.

Dr Wanda Półtawska zwróciła się do senatorów, szefów partii i klubów parlamentarnych, by poparli inicjatywę Jaworskiego. Kobieta wskazała, że obecny przepis skazuje lekarzy na to, że „tak czy inaczej, w niemoralności muszą uczestniczyć. Wskazanie innego lekarza z moralnego punktu widzenia jest bowiem współudziałem w popełnieniu niemoralnego czynu„.

Półtawska odniosła się także do „Deklaracji Wiary”, której jest autorką: „Deklaracja Wiary jest świadectwem złożonym przez lekarzy, którzy w swojej praktyce starają się sprostać temu, czego nauczał Jan Paweł II. Analogiczna deklaracja polityków powinna polegać na zgłaszaniu i popieraniu konkretnych projektów ustaw odbudowujących w naszym porządku prawnym moralny fundament naszej cywilizacji”.

za: rp.pl

Nasze inicjatywy