Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Chcą zamknąć usta instytucji, która broni życia

Bazylika św Piotra w Watykanie, fot. Wikimedia Commons

Austin Ruse, szef Katolickiego Instytutu Praw Człowieka i Rodziny (C-FAM) z siedzibami w Nowym Jorku i Waszyngtonie wezwał do protestów w sprawie raportu Komitetu Narodów Zjednoczonych ds. Praw Dziecka w Genewie.

„Komitet ONZ nakazuje Kościołowi, by pozwolił dzieciom na seks i aborcję” – puentuje dokument Ruse. Według raportu, dzieci powinno się uczyć, gdzie i w jaki sposób mogą skorzystać z aborcji czy antykoncepcji.

Amerykanin wskazuje, że autorzy dokumentu domagają się, by Watykan porzucił swoje dotychczasowe nauczanie w sprawach obrony życia i rodziny. Związane jest to z kampanią usunięcia z forum ONZ Stolicu Apostolskiej. Chodzi o pozbawienie jej statusu obserwatora i zredukowanie do pozycji zwykłej organizacji pozarządowej. Kampanię uruchomiła pseudo-katolicka organizacja „Catholics for Choice”.

Wśród wpływowych, międzynarodowych organizacji proaborcyjnych, którym zależy na zamknięciu ust Kościołowi katolickiemu, Austin Ruse wymienia: Federację Planowego Rodzicielstwa (PPF), Marie Stopes International, Centrum Praw Reprodukcyjnych i zajmującą się edukacją seksualną SIECUS (Sexuality Information and Education Council of the United States).

Tymczasem na forum ONZ, Kościół katolicki jest jedną z najważnieszych organizacji, która konskewentnie broni życia i rodziny oraz stara się mieć wpływ na kształt regulacji międzynarodowych.

Ruse wzywa do wyrażenia poparcia dla Stolicy Apostolskiej i jej statusu przy ONZ. Deklarację można podpisać na stronie www.defendtheholysee.com.

za: ekai.pl

Nasze inicjatywy