Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Czy przyjmą ustawę o seksedukacji?

Kiedy cześć posłów uda się na kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII, w Sejmie będzie trwała dyskusja nad projektem ustawy o sekseduakcji.

Projekt promuje feministka – Wanda Nowicka. Jego celem jest wprowadzenie do polskich szkół standardów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Jest to edukacja typu B, ukazująca seksualność w oderwaniu od kontekstu małżeństwa i rodziny. Rząd wypowiedział się o projekcie negatywnie.

Istnieje jednak niebezpieczeństwo – czytamy na portalu wiara.pl – że projekt zostanie przepchnięty. Debata nad nim w Sejmie odbędzie się na posiedzeniu w dn. 23-24 kwietnia 2014, kiedy to cześć posłów związanych z prawą stroną sceny politycznej uda się już na kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII.

Projekt jest po pierwszym czytaniu. Przy braku poprawek może dojść do trzeciego czytania i kluczowego głosowania. Przyjęcie dokumentu dokonałoby się głosami posłów SLD i Twojego Ruchu, którzy mogą na posiedzeniu uzyskać większość.

Nie kończy to co prawda procesu legislacyjnego i projekt można powstrzymać w dalszym toku procedowania. Niemniej byłby to propagandowy sukces feministek i polityków lewicy, którzy dążą do wprowadzenia w polskich szkołach permisywnej edukacji seksualnej.

za: wiara.pl

Nasze inicjatywy