Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Deklaracja „Tak” dla życia Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

Walne Zgromadzenie Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich na swym posiedzeniu w Częstochowie w dniu 21 maja 2016 r. przyjęło Deklarację o następującej treści:

Częstochowa, 21.05.2015 r.

Deklaracja „Tak” dla życia Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

Polscy lekarze katoliccy w pełni solidaryzują się ze stanowiskiem biskupów polskich wobec ochrony życia ludzkiego, wyrażamy w Komunikacie z 372 Plenarnej Konferencji Episkopatu Polski z 16 kwietnia 2016 roku.

Uważamy, że każdy człowiek, a w szczególności lekarz, położna, każdy pracownik służby zdrowia oraz ojciec, matka, polityk i prawnik, winien bezwzględnie, w sobie właściwy sposób, stać na straży każdego ludzkiego życia, od jego poczęcia aż do naturalnej śmierci. Życie bowiem człowieka jest wartością fundamentalną i nienaruszalną, stanowi konieczną podstawę wszelkich innych dóbr i wartości możliwych do przeżycia. Jego bezwarunkowa obrona stanowi więc obowiązek wszystkich ludzi, niezależnie od ich światopoglądu.

Nie popieramy również – jak biskupi w swym Komunikacie oraz święty Jan Paweł II w Evangelium vitae, 59 – karania kobiet, które dopuściły się zabójstwa własnego dziecka w akcie aborcji. Ich sytuacja życiowa i moralna jest zawsze dramatyczna i zwykle skomplikowana.

Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o przyjęcie na stałe postawy „Tak” wobec każdego życia ludzkiego.

Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

Dr n. med. Wanda Terlecka

 

Nasze inicjatywy