Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Dla życia, dla rodziny

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia wystosowała przesłanie, w którym m.in. zaapelowała o budowanie społeczeństwa chroniącego życie człowieka od momentu poczęcia oraz szanującego małżeństwo jako fundament rodziny.

Spotkanie działaczy pro-life, którzy wystosowali przesłanie, związane było ze zjazdem, który odbył się 7 czerwca br.

Podczas spotkania wybrano nowe władze PFROŻ: Prezes – dr Paweł Wosicki; Członkowie Zarządu: Antoni Zięba (wiceprezes), Antoni Szymański (wiceprezes), Anna Dyndul (sekretarz) oraz Hanna Wujkowska, Jakub Bałtroszewicz, Lech Łuczyński, Paweł Majewicz, ks. Stanisław Kaniewski, ks. Ryszard Halwa, Lidia Klempis, Teresa Kapela, Piotr Zajkowski, Ewa Kowalewska, Aleksandra Gil i Urszula Wosicka.

Przesłanie uczestników zjazdu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Jako przedstawiciele 86 organizacji, zrzeszonych w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, wyrażamy radość z faktu, że coraz więcej osób angażuje się na rzecz poszanowania ludzkiego życia przed narodzeniem. Cieszymy się, że coraz liczniejsze środowiska dostrzegają znaczenie rodziny w życiu jednostki i społeczeństwa. Mając na uwadze poszanowanie podstawowego prawa człowieka do życia i potrzebę wzmocnienia polskich rodzin, apelujemy:

– do Parlamentarzystów o nieratyfikowanie Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, która w istocie jest próbą przeorganizowania społeczeństwa według założeń ideologii gender poprzez marginalizację małżeństwa, rodziny i tradycji;

– do nowo wybranych posłów do Parlamentu Europejskiego o odważne upominanie się o prawo do życia i prawa rodzin na forum europejskim, w tym o podjęcie odrzuconej przez Komisję Europejską Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden z Nas”;

– do Rządu RP o gwarancje dla konstytucyjnych zasad wolności sumienia i wyznania w kontekście nagonki na pracowników służby zdrowia, sygnatariuszy Deklaracji Wiary zgodnej przecież z Kodeksem Etyki Lekarskiej i polskim prawem.

Oczekujemy gwarancji prawa do życia dla dzieci, u których wykryto choroby prenatalne, zaprzestania promocji i stosowania metod sztucznej prokreacji „in vitro”, w czasie której giną tysiące istot ludzkich oraz zastąpienia jej metodą naprotechnologii, która etycznie i skutecznie radzi sobie z problemem bezpłodności.

Apelujemy do wszystkich polityków o jak najszybsze przygotowanie programu polityki rodzinnej państwa i jednoznacznych działań na rzecz wzmocnienia polskich rodzin. Podjęte dotąd działania, takie jak wydłużenie urlopów macierzyńskich czy zapowiedź wprowadzenia Karty Dużej Rodziny, są istotne, a jednak nieadekwatne do potrzeb.

Nasz sprzeciw budzi atakowanie zajęć przygotowania do życia w rodzinie w szkołach (edukacja seksualna typu A) i próba wprowadzenia w to miejsce, deprawującej edukacji seksualnej typu B, która nie uwzględnia kontekstu małżeństwa i rodziny.

Zwracamy się do wszystkich o budowanie społeczeństwa opartego na trwałych wartościach, chroniącego ludzkie życie od jego poczęcia do naturalnej śmierci, szanującego małżeństwo jako fundament rodziny oraz pozytywną tradycję.

Zaangażowania każdego człowieka w te zadania nic nie jest w stanie zastąpić, dlatego zwracamy się do wszystkich o włączenie się w promocję życia i rodziny.

W imieniu uczestników Zjazdu

dr Paweł Wosicki – prezes
dr inż. Antoni Zięba – wiceprezes
Antoni Szymański – wiceprezes
Anna Dyndul – sekretarz

Nasze inicjatywy