Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Dr inż. Antoni Zięba uhonorowany Medalem Pro Ecclesia et Pontifice

W Bazylice Mariackiej, 19 marca w dzień uroczystości św. Józefa patrona miasta Krakowa, odbyła się uroczysta Msza Święta, której przewodniczył abp Marek Jędraszewski. Podczas Eucharystii miało miejsce wręczenie Medalu Pro Ecclesia et Pontifice obrońcy życia, dr. inż. Antoniemu Ziębie.

W homilii ks. abp Marek Jędraszewski nawiązał do św. Józefa opiekuna Maryi i Jezusa. Przypomniał, że jest patronem mężów i mężczyzn, którzy powinni czerpać z niego wzór:

„Jakże zwłaszcza do mężów nie odnieść słów, które od anioła usłyszał św. Józef we śnie. Jak ich nie sparafrazować i nie powiedzieć do każdego męża: nie bój się przyjąć dziecka, które się narodzi. Nie bój się przyjąć. Stań w jego obronie. Wspieraj jego matkę, bądź za nich odpowiedzialny, bądź mężem, bądź mężny.”

Nie bez powodu, jak wyjaśnił abp Marek Jędraszewski wybrał dzień św. Józefa na datę wręczenia inż. Antoniemu Ziębie odznaczenia papieskiego:

„Chcieliśmy, aby właśnie dzisiaj w uroczystość św. Józefa w tym szczególnym miejscu jakim jest Bazylika Mariacka to odznaczenie mogło być panu inżynierowi wręczone właśnie dlatego, że dzięki swemu ogromnemu zaangażowaniu na rzecz obrony życia, staje przed nami jako ktoś, kto rzeczywiście wziął do serca to wezwanie, jakie anioł skierował do św. Józefa: Nie bój się przyjąć dziecka. On walczy o dzieci innych mężów i mężczyzn, o dzieci w innych rodzinach w imię najbardziej pięknie pojętej solidarności międzyludzkiej.”

Pod koniec uroczystości do zebranych w Bazylice Mariackiej zwrócił się także dr inż. Antoni Zięba, który medal odebrał wraz ze swoją małżonką Alicją:

„To, co przypadło mi wraz z przyjaciółmi czynić, to było moje powołanie. Mówię to jasno i nie od dzisiaj. Pan Bóg powołał inżyniera do wspaniałego dzieła obrony życia każdego człowieka od poczęcia po naturalny kres i za to chcę publicznie Panu Bogu w Trójcy Jedynemu i Najświętszej Maryi Pannie podziękować.”

Dr inż. Antoni Zięba słowa podziękowania skierował do Stolicy Apostolskiej, abp. Marka Jędraszewskiego, kapłanów i do najbliższych współpracowników. Obrońca życia podziękował także swojej żonie Alicji:

„Dziękuję Panu Bogu i Najświętszej Marii Pannie, że taką towarzyszkę życia mi dał, matkę moich dzieci i babcię moich wnuków i moją najtroskliwszą opiekunkę po dzień dzisiejszy.”

Kończąc swoje wystąpienie dr inż. Antoni Zięba zaapelował do zebranych w Bazylice:

„Dziękujmy Panu za dar swojego życia, za dar życia naszych bliskich i za możliwość uczestniczenia we wspaniałym dziele obrony życia każdego człowieka od poczęcia po naturalny kres.”

W uroczystości wręczenia Medalu Pro Ecclesia et Pontifice dr. inż. Antoniemu Ziębie wzięła udział rodzina, przyjaciele i współpracownicy. Obecna była Wanda Półtawska, Paweł Wosicki prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, ks. Tomasz Kancelarczyk z Bractwa Małych Stópek, prezes Akcji Katolickiej Grażyna Kominek, prezes Fundacji JEDEN Z NAS Jakub Bałtroszewicz, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Przewodniczący Rady Miasta, Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe”, Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Krakowiak, Komendanci Policji i Straży Pożarnej, Oddział Wojska Polskiego.

Medal Pro Ecclesia et Pontifice – „Dla Kościoła i Papieża” to wysokie odznaczenie Stolicy Apostolskiej przyznawane przez papieża osobom szczególnie zaangażowanym w pracę na rzecz Kościoła.

Dr inż. Antoni Zięba długoletni wykładowca akademicki, publicysta, działacz pro-life. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, wieloletni wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Współzałożyciel Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci oraz Światowej Krucjaty Modlitwy w intencji obrony życia człowieka (World Prayer for Life). Redaktor Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło”, Tygodnika Młodzieży Katolickiej „Droga”, Miesięcznika Nauczycieli i Wychowawców Katolickich „Wychowawca”. Autor licznych publikacji dotyczących m.in. obrony życia. Za swoją działalność otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz nagrodę Fundacji Jana Pawła II.

JB

Relacja w TV Trwam:

 

Nasze inicjatywy