Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Dr inż. Jacek Pulikowski otrzymał nagrodę Tygodnika „Źródło”

Fot. Adam Wojnar

W Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej została wręczona nagroda im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego. Nagrodę odebrał dr inż. Jacek Pulikowski, autor książek takich jak m.in. „Jak wygrać macierzyństwo”, „Młodzi i miłość”, czy „Wartość współżycia małżeńskiego”.

To wyróżnienie, jakim jest Ikona Świętej Rodziny jest przyznawane corocznie przez kapitułę, ludziom szczególnie zasłużonym w działaniach na rzecz rodziny w Polsce, ufundowaną przez wydawcę Tygodnika Rodzin katolickich „Źródło”.

Tegorocznym laureatem nagrody został dr inż. Jacek Pulikowski, który od ponad 30 lat jest czynnie zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Rodzin. Razem z żoną Jadwigą służą swoją wiedzą i doświadczeniem wielu małżeństwom w kryzysie. Przygotowują młodych do założenia rodziny, a także prowadzą kursy przedmałżeńskie. Tegoroczny laureat prowadzi także zajęcia na Studium Rodziny przy Wydziale Teologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest wykładowcą na kursach dla nauczycieli i kursach przedmałżeńskich. Jest autorem wielu publikacji o tematyce rodzinnej.

Dr inż. Jacek Pulikowski przyznał, że rodzina dziś jest w szczególny sposób zagrożona. „Świat nieprawdopodobnie atakuje rodzinę. Atakuje całą definicję rodziny. Próbuje nazywać rodziną twory, które są biologicznie niezdolne do rodzenia, nie są zdolne do wypełnienia funkcji rodziny. Świat próbuje powiedzieć dzisiejszemu człowiekowi, że szczęście leży nie tam, gdzie ono jest. Święty Jan Paweł II mówił: do źródła szczęścia płynie się pod prąd. Nie ma innej drogi do źródła. Człowiek ma być sobą. Mężczyzna ma być ojcem, kapłan też ma być ojcem. Kobieta powinna być matką. Świat ucieka od macierzyństwa i ojcostwa. Ucieka od własnego szczęścia.”

Za patrona nagrody fundatorzy przyjęli Sługę Bożego Jerzego CIESIELSKIEGO – ojca rodziny. Żył tylko 41 lat, a tak wiele ukazał swoim życiem. Żył zwyczajnie, a jednak w naszym ludzkim wymiarze heroicznie szedł drogą wskazaną w Ewangelii. Tę drogę wybrał jeszcze jako młodzieniec. Pięknie ukazał ją Jan Paweł II w swoim krótkim wspomnieniu, zamieszczonym w książce „Przekroczyć próg Nadziei”

Joanna Banasik

Nasze inicjatywy