Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Eksperci KEP apelują o pełną ochronę prawną ludzkiego genomu

Fot.: hywards / FreeDigitalPhotos.net

W odpowiedzi na zalegalizowanie w Wielkiej Brytanii prowadzenia eksperymentów nad modyfikacją genetyczną ludzkich embrionów Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych KEP zaapelował, aby parlament w Polsce podjął pracę nad pełną ochroną prawną genomu ludzkiego. Zespół zapowiedział wydanie specjalnego oświadczenie „Genom człowieka – dziedzictwo i zobowiązanie”, w którym przestrzega przed zgubnymi skutkami tych działań.

„Parlament powinien podjąć pracę nad pełną ochroną genomu człowieka w Polsce, ponieważ nawet najlepsze zdobycze współczesnej biotechnologii nie mogą być wykorzystywane przeciwko człowiekowi” – zaapelował Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych KEP, który obradował pod przewodnictwem abp. Henryka Hosera w siedzibie kurii warszawsko-praskiej.

W Wielkiej Brytanii Komisja ds. Embriologii i Płodności wydała specjalne pozwolenie eksperymentowania na ludzkich embrionach, które pozostały z metody „in vitro”.

– „Budzi to nasz ogromny niepokój. Takie manipulacje na materiale genetycznym prowadzone na zarodkach mogą zaburzać cały genom człowieka. Jeśli będzie on przekazywany z pokolenia na pokolenie może to nawet zagrozić istnieniu ludzkiej populacji”- ostrzega genetyczka prof. Alina Midro.

Do manipulacji nad ludzkim genomem wykorzystuje się technikę biotechnologiczną CRISPR CAS 9, która jest techniką systemu edytowania genów będącą swoistym, GPS-em po ludzkim genomie, czyli zbiorze genów i informacji regulujących te geny.

Prof. Alina Midro tłumaczy, że celem tej metody jest nie tylko badanie funkcjonowania pewnych genów, ale również wykorzystywanie embrionów jako przedmiotu do uzyskania komórek macierzystych. – „To jest nie do przyjęcia. Takie działania są bioetycznie naganne”. – podkreśla prof. Midro.

Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych KEP ostrzegał przed negatywnymi skutkami stosowania metody in vitro. Podkreślali, że sama metoda zapłodnienia pozaustrojowego prowadzi do różnych zaburzeń rozwojowych, ponieważ prowadzona jest często w szkodliwych warunkach środowiskowych – „Samo wykorzystywanie wyselekcjonowanych embrionów jest działaniem przeciwko życiu, ponieważ godzi w godność człowieka będącego we wczesnym stadium embrionalnym”. – podkreśliła prof. Midro.

Naukowcy nie znają jeszcze wszystkich mechanizmów, które w czasie stosowania metody in vitro mogą szkodzić genomowi, a poprzez to również kolejnym pokoleniom.

 

JB
Źródło: wPolityce.pl

 

 

Nasze inicjatywy