Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Europejska federacja dla życia

Fot: jedenznas.pl

Po wysłuchaniu publicznym inicjatywy obywatelskiej „Jeden z nas”, 30 organizacji pro-life z 28 państw UE podpisało stosowne dokumenty, które umożliwią powołanie federacji.

Powstająca Europejska Federacja na Rzecz Życia i Ludzkiej Godności „One of us” to owoc aktywności ruchów pro-life działających w Europie, zaangażowanych w akcję „Jeden z nas”. Ujawiniła ona, jak wielu ludzi w Europie jest oddanych sprawie obrony życia, którzy chcą działać na forum UE, by stać na straży podstawowego prawa człowieka – prawa do życia.

Na potrzebę skonsolidowania wysiłów zwrócono uwagę podczas europejskiego kongresu pro-life w Krakowie, który odbył się w listopadzie 2013 r.

Zrzeszone w federacji organizacje pro-life chcą wspólnie wypracowywać strategię działania, prowadzić debatę w strukturach unijnych, ustalać priorytety. Obecni w PE obrońcy życia podkreślali, że aby móc pójść dalej w kwestii obrony życia, potrzeba ścisłej współpracy na poziomie międzynarodowym. Jest ona bardzo potrzebna, ponieważ widać niechęć wobec ludzi broniących życia. Było to widoczne w czasie wysłuchania publicznego.

W czasie dyskusji, która toczyła się po podpisaniu aktu założycielskiego zwracano uwagę, że trzeba uczyć się od oponentów. Mieć jasny cel i dobrze opracowaną strategię działania. Wpływać na kulturę polityczną, organizować wystawy, wydarzenia medialne. Wysłuchanie publiczne pokazało, że europejscy liderzy pro-life to konkretna siła, za którą stoją prawie 2 miliony obywateli.

za: info.wiara.pl

Nasze inicjatywy