Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie aborcji i wolności słowa

Foto.: Ralf Roletschek / Wikimedia Commons

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że prawo do wolności wypowiedzi nie daje prawa do określania aborcji, wykonywanych przez wyznaczonych lekarzy jako „kwalifikowane morderstwo”. Zdaniem Trybunału, zakazy sądowe ograniczające możliwość prowadzenia kampanii antyaborcyjnej w zakresie, w jakim nazywano procedurę uśmiercenia nienarodzonego dziecka „morderstwem”, sugerując że lekarze-aborterzy to przestępcy, nie stanowiły naruszenia prawa do poszanowania wolności wyrażania opinii. Orzeczenie Trybunału nie odnosi się do prawa nazywania aborcji „morderstwem” w ogóle. Trybunał uznał jedynie, że nie można wskazywać, że konkretni lekarze, przeprowadzający aborcje, są przestępcami, jeśli aborcja jest dopuszczalna przez prawo danego kraju. Skargę do ETPC wniósł niemiecki działacz pro-life Klaus Günter Annen, który dążył do zakwestionowania czterech orzeczeń niemieckich sądów, zakazujących mu prowadzenia kampanii antyaborcyjnych w ten sposób.

Nasze inicjatywy