Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Instytut Ordo Iuris: to działnie bezprawne

Nie istnieje obowiązek udzielania ministrowi zdrowia informacji na temat liczby przypadków powoływania się przez lekarzy na klauzulę sumienia – stwierdził Instytut Ordo Iuris.

Chodzi o działanie resortu zdrowia, który skierował do 406 szpitali z oddziałami ginekologiczno-położniczymi zapytanie: ile razy lekarze, powołując się na klauzulę sumienia, odmówili przeprowadzenia badań prenatalnych bądź udziału w aborcji.

Instytut dokonując analizy stanu prawnego stwierdził, że:

1) działania Ministra Zdrowia w powyższym zakresie nie znajdują podstaw w obowiązujących przepisach prawa,
2) tym samym, szpital nie jest zobowiązany do przekazywania organowi informacji o które prosiło Ministerstwo Zdrowia.

W swojej analizie, Instytut podkreślił m.in., że „na podmiotach leczniczych nie ciąży obowiązek gromadzenia i przetwarzania danych w zakresie odmowy wykonania procedury aborcji lub skierowania na badania prenatalne„.

W piśmie możemy przeczytać, że żądanie ministerstwa „może prowadzić de facto do naruszenia art. 53 ust. 7 Konstytucji zakazującego zobowiązywania do ujawniania światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania kogokolwiek. W sytuacji takiej, dyrekcja szpitala realizując przedmiotową prośbę MZ, naraża się na ewentualną odpowiedzialność z tytułu naruszenia dóbr osobistych lekarza, którego uchylenie się od wykonania świadczeń medycznych ze względów sumienia zostałoby w ten sposób ujawnione”.

Pobierz cały dokument: Analiza.Ordo.Iuris – Klauzula.sumienia

Nasze inicjatywy