Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Jak traktować pacjentkę po stracie nienarodzonego dziecka

Fot.: David Castillo Dominici / FreeDigitalPhotos.net

W województwie mazowieckim opracowano rekomendacje postępowania z pacjentkami po stracie nienarodzonego dziecka. Rekomendacje skierowane zostały do personelu oddziałów położniczo – ginekologicznych w tym regionie, a także do pacjentek pragnących pożegnać się ze swoim dzieckiem.

Rekomendacje trafiły już do wszystkich 52 oddziałów położniczo-ginekologicznych na Mazowszu. W 2014 r. w województwie odnotowano około 7 tys. przypadków niekorzystnego zakończenia ciąży, samoistnych poronień, martwych urodzeń oraz śmierci żywo urodzonych noworodków.

Przygotowane zalecenia są odpowiedzią na częste przypadki nieuregulowanych zasad postępowania z pacjentami po niekorzystnym zakończeniu ciąży. Mają one również służyć zapewnieniu kobietom, które tego chcą, godnego pożegnania się z dzieckiem, zachowania po nim pamiątek oraz pochówku.

„Według danych naukowych, około 10-12 proc. rozpoznanych ciąż kończy się poronieniem przed ukończeniem 22 tygodnia. W roku 2014 w województwie mazowieckim odnotowano 6321 poronień samoistnych oraz 260 martwych urodzeń. Zmarło 138 noworodków żywo urodzonych, w tym 118 o masie powyżej 500g. Największą liczbę martwych urodzeń i zgonów obserwowano wśród dzieci o masie między 500 g a 999 g (dane ze sprawozdania MZ-29). Strata dziecka, również tego jeszcze nienarodzonego, to jedna z największych traum dla rodziców, szczególnie matki. Często stan psychiczny, duchowy osoby, która przeżyła traumę nie spotyka się ze zrozumieniem nawet najbliższego otoczenia” – czytamy w opracowanym dokumencie.

Celem opracowanych rekomendacji jest upowszechnienie dobrych praktyk postępowania w oddziałach położniczo-ginekologicznych na terenie województwa mazowieckiego. Rekomendacje dotyczą zapewnienia szacunku i godnego postępowania wobec matki i dziecka w przypadku poronienia, urodzenia martwego dziecka, dziecka niezdolnego do życia lub obarczonego letalnymi schorzeniami.

Przygotowany dokument zawiera także informacje dot. regulacji prawnych (m.in. urlopu macierzyńskiego, zasiłku pogrzebowego), zalecenia udzielenia pomocy psychologicznej, a także wskazówki dot. przeżywania żałoby. Rekomendacje zostały opracowane w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim przez zespół w składzie: konsultant wojewódzki w dziedzinie perinatologii, konsultant wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii, konsultant wojewódzki w dziedzinie zdrowia publicznego, psycholog, ksiądz oraz przedstawiciele Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

JB
Źródło: mazowieckie.pl/Newsletter Bioetyczny

Nasze inicjatywy