Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Jubileusz 90-lecia Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 im. Jana Brzechwy w Krakowie

Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Agata Kornhauser-Duda wzięła udział w uroczystych obchodu Jubileuszu 90-lecia pracy Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 im. Jana Brzechwy w Krakowie. Uroczystość odbyła się pod honorowym patronatem Pierwszej Damy.

Zespół Szkół Specjalnych nr 4 jest najstarszą placówką specjalną w Krakowie, tym roku obchodziła 90-lecie istnienia (1926-1916). W skład zespołu wchodzą: Przedszkole nr 24, Szkoła Podstawowa nr 44, Gimnazjum nr 55 oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 10. Prowadzą działania w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Są otwartą, dynamiczną i zintegrowaną ze środowiskiem lokalnym placówką szkolnictwa specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. W oparciu o tradycję oraz to, co najlepsze w pedagogice specjalnej, tworzą miejsce, gdzie dzieci i młodzież czują się dobrze i osiągają sukcesy.

Małżonka Prezydenta RP z okazji tego pięknego Jubileuszu powiedziała: „Jestem pełna uznania, że nieprzerwanie od 1926 roku szkoła dba o to, by niepełnosprawne dzieci mogły rozwijać się na miarę swoich możliwości, a bardzo rozległa działalność terapeutyczna placówki wspomaga rozwój dzieci już od pierwszych miesięcy ich życia”.

Wyraziła również uznanie i szacunek dla nauczycieli za ich pełną poświęcenia i wymagającą pracę z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością. Rodzicom pogratulowała wspaniałych dzieci, które tak dzielnie pokonują różne bariery każdego dnia.

Na zakończenie Małżonka Prezydenta RP złożyła serdeczne życzenia całej społeczności szkolnej: „Życzę dalszych sukcesów w pracy pedagogicznej i wychowawczej, uczniom zaś życzę, by pobyt w szkole przynosił im dużą satysfakcję z osiągnięć w nauce i był źródłem wielu codziennych, zwykłych radości”.

W zespole Szkół Specjalnych nr 4 oprócz typowych zajęć edukacyjnych oferowany jest również szeroki zakres zajęć terapeutycznych: AVS – audiowizualna stymulacja mózgu, EEG biofeedback, sala doświadczania świata, metoda indywidualnej stymulacji Johansena, terapia metodą Warnkego, terapia integracji sensorycznej, terapia indywidualna, terapia logopedyczna, terapia pedagogiczna, trening zastępowania agresji, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, dogoterapia.

Jest to szkoła w której wiele się dzieje, z miłą atmosferą połączoną z aktywnym wychowaniem pełnym szacunku wobec Dziecka i Rodziców. Wszystkie dzieci bardzo lubią szkołę, zarówno swoich kolegów jak i nauczycieli i są z nią bardzo związane.

 

JB
Źródło: zss4krakow.oswiata.org.pl, prezydent.pl

 

 

Nasze inicjatywy