Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Katolicki Tygodnik „Niedziela” ma już 90 lat

Fot.: niedziela.pl

Rocznica ta przypadła w wyjątkowym kontekście: w roku Jubileuszu 1050 – lecia Chrztu Polski, w Nadzwyczajnym Roku Miłosierdzia oraz w przeddzień Światowych Dni Młodzieży. Serdecznie gratulujemy całej redakcji Katolickiego Tygodnika „Niedziela” i życzymy dalszych sukcesów służących ochronie życia każdego człowieka.

90 lat temu – 4 kwietnia 1926 r – ukazał się pierwszy numer tygodnika katolickiego „Niedziela”. Były dwie duże przerwy w wydawaniu „Niedzieli” pierwsza – to lata wojny (1939-45) i druga – lata okupacji sowieckiej (1953-81). W 1980 r ówczesny biskup częstochowski Stefan Bareła zlecił podjęcie starań o reaktywowanie tygodnika. W parafiach Częstochowy i Zagłębia zbierano podpisy pod petycjami do władz państwowych o powrót „Niedzieli” na rynek prasowy. Pozwolenie na wznowienie „Niedzieli” dostali 5 marca 1981 r i otrzymali zezwolenie na nakład 100 tys. egzemplarzy.

„Niedziela” przez cały czas wchodziła w nauczanie Jana Pawła II. Jest pismem wiernym Kościołowi i Ojczyźnie. Wiernie broni szacunku dla każdego poczętego dziecka. Nieprzypadkowo Jan Paweł II na początku swego pontyfikatu określił siebie „papieżem życia i odpowiedzialnego rodzicielstwa”. Zapowiedź ta potwierdzała się w każdym wymiarze pontyfikatu Ojca Świętego, który nieustannie wyrażał zarówno słowem jak i czynem swoje zaangażowanie w obronę życia ludzkiego. To również zawsze przyświecało redakcji Katolickiego Tygodnika „Niedziela”.

„Niedziela” wzywała zawsze do poszanowania życia każdego człowieka bez względu na wiek czy kondycję fizyczną. Uznawała życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci za wartość fundamentalną.

Papież Franciszek 6 kwietnia 2016 roku powiedział o „Niedzieli”, że jest wielkim darem Bożej Opatrzności dla Narodu, zawiera rzetelny przekaz informacji o Kościele, stanowi oparcie w trudnych momentach historii.

Zachęcamy wszystkich, aby z pomocą Katolickiego tygodnika „Niedziela” pogłębiali swoją religijność, a także postawę pro-life broniąc ludzkiego życia, szczególnie życia dzieci poczętych w łonie matki.

Serdecznie gratulujemy całej redakcji Katolickiego Tygodnika „Niedziela” i życzymy dalszych sukcesów służących ochronie życia każdego człowieka.

 

JB
Źródło: niedziela.pl

 

 

Nasze inicjatywy