Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Kiedy zaczyna się życie człowieka

Fot.: David Castillo Dominici / FreeDigitalPhotos.net

To, kiedy zaczyna się życie człowieka jest prawdą naukową, a nie kwestią światopoglądu.

Naukowcy przyznają, że w wyniku procesu zapłodnienia, czyli zespolenia komórki jajowej z plemnikiem powstaje nowy organizm. Nowy tzn. inny, odrębny od organizmu rodzicielskiego, z własnym, niepowtarzalnym i niezmiennym genomem. Przez połączenie ludzkich komórek rozrodczych powstaje nowy organizm, czyli człowiek. To, kiedy zaczyna się życie człowieka jest więc prawdą naukową, a nie kwestią światopoglądu.

Jak pisze genetyk Andrzej Paszewski z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN – „Prawo, które chroni życie ludzkie od poczęcia, opiera się na wiedzy naukowej, a nie na religijnych przekonaniach. Żeby być człowiekiem, trzeba po prostu zaistnieć”.

Światopogląd to nasze postrzeganie rzeczywistości, które służy jako odniesienie do wszystkich naszych myśli i działań. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę, że na światopogląd składają się dwa podstawowe elementy: wiedza i przekonania.

Wiedza jest intersubiektywna – może być błędna, a jeśli tak, to zastąpiona wiedzą skorygowaną, o czym świadczy rozwój nauki. Kształtując swój światopogląd musimy sprawdzać jego wiarygodność. Przekonania nie podlegają kryteriom prawdy i fałszu i nie można udowadniać ich prawdziwości lub fałszywości. Często wiedza i przekonania są po prostu mylone.

Czy można dyskutować nad faktami naukowymi, że istnieje przyciąganie grawitacyjne lub czy ziemia jest okrągła? Ludzie mogą tym faktom zaprzeczać, ale ich nie zmienią i nie wpłyną tym na prawa natury świata. Głoszenie na forum publicznym takich poglądów, które są sprzeczne z faktami naukowymi, jest bezsensowne.

Otóż od dawien dawna kwestionowana jest prawda naukowa dotycząca początku życia człowieka. Wielu stara się, aby prawda naukowa o początku życia człowieka nie dotarła do wszystkich, a została przesłonięta przez tzw. prawo do swoich poglądów. Przyznanie człowieczeństwa embrionowi lub płodowi ludzkiemu jest dla wielu dyskutantów bardzo niewygodne, dlatego przerzucają oni ten problem ze sfery wiedzy do sfery przekonań, posługując się przy tym opisowymi definicjami człowieka.

Jak zauważa genetyk Andrzej Paszewski – „Dla ludzi wierzących przesłanki religijne mają też duże znaczenie, ale jest często spotykanym intelektualnym nadużyciem wmawianie im, że opowiadając się za statusem embrionu czy płodu jako człowieka, kierują się oni wyłącznie tymi przesłankami. Istnieje spora grupa osób niewierzących, które także przyjmują ten status – z przyczyn oczywistych”.

Głównym prawem naszej cywilizacji jest prawo do życia KAŻDEGO człowieka i głównym zadaniem prawa powinna być ochrona życia KAŻDEGO człowieka. Człowiek przed narodzeniem jest najbardziej słabą, bezbronną i niewinną istotą. Dopuszczanie w prawie do zabijania takiego człowieka jest więc zgodą na przemoc. Takie prawo jest tym bardziej niegodziwe, bo zmusza do zabijania i uczestniczenia w zabijaniu wiele osób.

Od pierwszego momentu połączenia komórek rozrodczych obowiązuje ochrona godności ludzkiego życia. Egzystencja każdego dziecka, każdego człowieka rozpoczyna się w tym momencie !

JB
Źródło: http://www4.rp.pl/artykul/1206752-Kiedy-zaczyna-sie-czlowiek.html

Nasze inicjatywy