Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Klauzulę sumienia gwarantuje Konstytucja RP

Fot. Wikimedia Commons

Lekarze i farmaceuci mają prawo w swojej praktyce zawodowej do korzystania z klauzuli sumienia – podkreślił Konstanty Radziwiłł, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

W wywiadzie dla dziennika „Rzeczpospolita” Radziwiłł zauważył: „Zgromadzenie Ogólne Rady Europy w 2010 roku przyjęło rezolucję, która stwierdza, że nie tylko osoba, ale również szpital, który odmawia kierowania, pomocy lub wykonania świadczeń, powołując się na klauzulę sumienia, nie może być prześladowany. Stanowisko Komitetu Bioetyki PAN jest więc zupełnie niezgodne z tą opinią Rady Europy”.

Chodzi o niedawno wydane stanowisko, w którym komitet PAN odmawia prawa do korzystania z klauzuli sumienia.

Odpowiedzią był dokument Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych. W dokumencie przypomniano, że klauzula sumienia wynika z prawa do wolności. Nie można więc zmuszać np. lekarza do uczestniczenia w procedurach (np. aborcji) niosących drugiemu człowiekowi śmierć czy cierpienie.

Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej powiedział także: „Głos Komitetu Bioetycznego PAN to głos w dyskusji, na szczęście nie stanowi on prawa. Zresztą, jeśli Konstytucja i umowy międzynarodowe dają prawo każdemu do poszanowania jego przekonań, to aktem jakiego rzędu jakakolwiek grupa (w tym lekarze) miałaby być wyłączona spod tego prawa człowieka?

za: rp.pl

Nasze inicjatywy