Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Komitet przekroczył uprawnienia!

Fot. Wikimedia Commons

Watykan stanowczo podkreślił, że domaganie się przez organizacje międzynarodowe, by Kościół zmienił nauczanie w sprawie zabijania dzieci poczętych, jest niedopuszczalne.

Z rządaniem ułatwienia dostępu do aborcji i antykoncepcji wystąpił niedawno Komitet Narodów Zjednoczonych ds. Praw Dziecka w Genewie! Według raportu, ogłoszonego przez komitet, dzieci powinno się uczyć, gdzie i w jaki sposób mogą skorzystać z „praw reprodukcyjnych”.

Stolica Apostolska zwróciła uwagę, że komitet przekroczył swoje uprawnienia, dokonując pro-aborcyjnego ataku na Kościół. A dzieje się to pod płaszczykiem piętnowania nadużyć seksualnych wobec dzieci.

Rzecznik Watykanu, ks. Federico Lombardi powiedział: „Uwagi komitetu w niektórych obszarach wykraczają poza jego uprawnienia i ingerują w moralne i doktrynalne nauczanie Kościoła katolickiego”. Ingerencja ta dotyczy nauczania Kościoła o godności człowieka oraz wolności religijnej.

Katolicki Instytut Praw Człowieka i Rodziny (C-FAM) z siedzibami w Nowym Jorku i Waszyngtonie wezwał do obrony Stolicy Apostolskiej przed atakami na forum ONZ. Deklarację można podpisać na stronie www.defendtheholysee.com.

za: LifeNews.com

Nasze inicjatywy