Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Kondolencje ks. kard. Stanisława Dziwisza po śmierci dr. Antoniego Zięby

„Dr Inż. Antoni Zięba odszedł do Pana, któremu służył w sposób wyjątkowy. Służył ludziom, zwłaszcza tym, którzy najbardziej byli pozbawiani prawa do życia. Odszedł człowiek wielkiej zasługi w obronie życia nienarodzonych. Odszedł człowiek, który głosił piękno życia rodzinnego i małżeństwa na zasadach Ewangelicznych.

Z modlitwą i głęboką żałobą żegnamy Go wdzięczni Bogu za wielkie dobro, które stało się udziałem w życiu dr. Zięby. Dziedzictwo, które zostawił będzie owocowało teraz i w przyszłości.

Żegnamy Go z bólem i z modlitwą w łączności z Jego Rodziną.

+ Stanisław Kardynał Dziwisz”

ks. kard. Stanisław Dziwisz i dr inż. Antoni Zięba

 

Nasze inicjatywy