Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Kondolencje nadesłane przez Mary Wagner

Mary Wagner, fot. LifeNews.com

„I am so sorry to hear the sad news of the passing of Dr. Antoni Zięba, whose departure into Life has left you in great sorrow. May eternal Light shine upon him and through the Mercy of God may he rest in Peace. My prayers are with all who mourn him, and for the repose of his soul. thanks be to God for Dr. Antoni’s life.

In communion of prayer,

Mary”

„Z bólem przyjęłam smutną wiadomość o odejściu dr. Antoniego Zięby, którego przejście do Życia Wiecznego pozostawiło Was w wielkim smutku. Niech Światłość Wiekuista świeci nad Nim, a przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywa w pokoju. Moje modlitwy towarzyszą wszystkim, którzy Go opłakują i modlą się o spokój Jego duszy. Bogu niech będą dzięki za życie dr. Antoniego Zięby.

W duchowej łączności

Mary Wagner

5 maja 2018 r.”

Nasze inicjatywy