Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Konferencja „Polska, Europa: o miejsce dla klauzuli sumienia”

Klauzula sumienia to obecnie w Polsce najgorętszy temat pogranicza prawa i medycyny. Ważnym głosem w tej dyskusji będzie z pewnością konferencja, którą 22 maja odbędzie się na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Ubiegłoroczna sprawa prof. Chazana odbiła się szerokim echem we wszystkich polskich mediach. Dotyczyła ona zwolnienia ze stanowiska dyrektora Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie z powodu odmowy wykonania aborcji.

Trwająca do dziś rozbieżność opinii w tej sprawie jest dowodem ogromnej skali niezrozumienia i niejasności towarzyszących tematowi klauzuli sumienia i jej praktycznego zastosowania. Konferencja pt. “Polska, Europa: o miejsce dla klauzuli sumienia” będzie doskonałą okazją, by owe niejasności rozstrzygnąć. W gronie prelegentów znajdą się bowiem wybitni profesorowie: prawnicy, lekarze, etycy i politycy.

Konferencja odbędzie się w piątek 22 maja w auli UPJP II w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 3.

Plan konferencji:

9:00 – Wprowadzenie: JE Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, JM Ks. Prof. dr hab. Wojciech Zyzak – Rektor UPJPII, o. Janusz Sok CSsR – Przewodniczący KWPZM w Polsce, Jakub Bałtroszewicz – Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji Jeden z Nas

Sesja I: prowadzenie: ks. dr hab. Andrzej Muszala, prof. UPJPII

9:30 – „Filozoficzno-teologiczne osadzenie klauzuli sumienia” (ks. dr hab. Grzegorz Hołub, prof. UPJPII)

9:50 – „Istota i funkcja sprzeciwu sumienia” (dr hab. Aleksander Stępkowski)

10:10 – „Charakter prawny występujących w polskim ustawodawstwie klauzul sumienia” (prof. dr hab. Andrzej Zoll)

10:30 – „Polska tożsamość konstytucyjna, a klauzula sumienia” (dr hab. Kazimierz Ujazdowski)

10:50 – przerwa kawowa

Sesja II: prowadzenie: o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP

11:10 – „Co się wydarzyło w szpitalu św. Rodziny” (prof. dr hab. Bogdan Chazan)

11:30 – „Postulat zmian w prawie polskim dotyczący klauzuli sumienia” (Marek Jurek)

11:50 – „O znaczeniu klauzuli sumienia” (prof. dr hab. Ryszard Legutko)

12:10 – „O prymacie prawa Bożego nad prawem stanowionym” (ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz)

12:30 – Dyskusja i pytania z sali. (Prowadzenie: o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP)

Organizatorzy:

Fundacja JEDEN Z NAS
Międzywydziałowy Instytut Bioetyki UPJPII
Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II
ECR (Polska delegacja grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów)

Serdecznie zapraszamy!

 

Nasze inicjatywy